Jáchymov

Jan Horník Jan Horník

Jáchymov, lázeňské městečko s necelými třemi tisíci obyvatel, leží na severu mého obvodu. Toto město hrálo významnou roli při objevu prvku radium. Právě v jáchymovském smolinci se roku 1898 podařilo manželům Marii a Pierrovi Curieovým v Paříži objevit tento silně radioaktivní prvek. V roce 1910 jej pak Marie Curie-Skłodowská dokázala – společně s poloniem – izolovat z odpadového materiálu jáchymovské továrny na uranové barvy. I díky tomuto objevu zde v roce 1906 vznikly vůbec první radonové lázně na světě, využívající blahodárné účinky vody z radioaktivních pramenů.

Bohužel s těžbou uranu se pojí i smutná vzpomínka – při jeho těžbě zde v 50. letech zemřelo tisíce politických vězňů, tzv. muklů (tzn. muži určení k likvidaci). Považuje se za prokázané, že do roku 1961 poznalo bídný život v táborech kolem 65 000 lidí. Za necelých 15 let těžby zde bylo vytěženo na 7940 tun uranu a vyraženo 1102,9 km chodeb. Tuto dobu připomíná naučná stezka Jáchymovské peklo - je dlouhá 8,5 km a na její trase se nachází 12 informačních zastavení. Začíná před kostelem sv. Jáchyma, kde se nachází památník obětem komunismu ,,Křížová cesta ke svobodě" – menhiry postavené za jednotlivé pracovní tábory na Jáchymovsku a centrální plastika ,,Brána svobody" od sochaře Romana Podrázského.

Pietních akcí v Jáchymově se zúčastňuji již několik let. Mně osobně dělá starost stále se zmenšující účast na těchto pietních akcích. Lidé, kteří pamatují strašnou dobu plnou křivd, které byly v Československu v 50. letech minulého století páchány, pomalu odcházejí. Já se ptám, jak docílit toho, aby se na zmíněné hrůzy nezapomínalo. Dnešní doba plyne stále rychleji a o to hůř se další generace budou orientovat v tom, co je pravda a co nikoliv. A proto nezapomínejme na minulost.

A nakonec hornická krajina Jáchymov - je jednou z pěti lokalit v Česku, které byly spolu s dalšími 17 oblastmi v Sasku zapsány pod souhrnným názvem Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří 6. července 2019 na Seznam světového dědictví UNESCO.

zadavatel/zpracovatel STAN

Informace o činnosti
Lokalita: Jáchymov
Oblast: Krušné hory
Zajímavosti: Radonové lázně, hornická krajina

Politika je služba veřejnosti, vždy jsem toto bral jako samozřejmost. Řešením boje proti korupci je poctivost a transparetnost v politice.Jan Horník

Mapa Cyklo a jiné toulky ...po Karlovarsku, zobrazit mapu a doprovodný text

S kým spolupracuji

Starostové a nezávislí

Kde působím

Senát PČR
Karlovarský kraj
Město Boží Dar

Jsem také na facebooku

Jan Horník

+420 353 211 900 (kancelář)
+420 777 686 971 (asistent)
email: hornikj@senat.cz
adresa kanceláře:
Bulharská 881/31
Karlovy Vary 360 01