O Janu Horníkovi

Jan Horník Jan Horník

Životopis

Narodil se 19.03.1954 v Mariánských Lázních. S rodiči se přestěhoval do Karlových Varů, kde vystudoval gymnázium. V roce 1980 dokončil studium Vysoké školy zemědělské v Praze, obor meliorace, se zaměřením na...

Názory

Politika je služba veřejnosti, vždy jsem toto bral jako samozřejmost. O korupci jsem si myslel, že je to spíš nevšednost, jakási anomálie. Až v posledních několik letech však začínám vidět ten rozměr – korupce...

Aktuálně

Co se mi v politice podařilo

Z pozice senátora prosazuji a bráním zájmy Karlovarského regionu pečlivým hlídáním navrhovaných změn v jednotlivých zákonech, tak aby tyto respektovaly potřeby tohoto regionu a nepoškozovaly jej.