Starosta města Boží Dar

Jan Horník Jan Horník

Jan Horník, po absolvování Vysoké školy zemědělské v Praze, začal v Karlových Varech pracovat jako projektant. V devadesátých létech minulého století se ze zdravotních důvodů odstěhoval na Boží Dar kvůli relativně čistšímu horskému ovzduší. Pracoval zde v různých dělnických a technických profesích, např. i jako vedoucí správy majetku TJ Jáchymov, včetně jáchymovských lyžařských areálů. Po listopadu 1989 výrazně přispěl k osamostatnění obce Boží Dar a v březnu 1990 byl poprvé zvolen jejím starostou. Svůj mandát obhájil ve všech následujících volbách a v říjnu 2018 byl zvolen starostou (mezitím už města Boží Dar) již poosmé.

Pod vedením Jana Horníka se ve městě Boží Dar významně zvýšil počet trvale bydlících obyvatel (na 235 osob v prosinci 2018, 250 osob k 1.1.2020) a díky jeho dlouhodobé práci s týmem zastupitelů a spolupracovníků se z Božího Daru stala atraktivní destinace nejen pro její obyvatele, ale i pro turisty (lyžaře, cyklisty, rodiny s dětmi i další návštěvníky), a to díky maximálnímu využití potenciálu města a okolní přírody po všechna roční období.

Organizace, v nichž Jan Horník zastupuje město Boží Dar a je ve funkcích:

  • Dozorčí rada VaK, a.s., Karlovy Vary – ČLEN
  • Rada Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech – ČLEN

Organizace, v nichž Jan Horník zastupuje město Boží Dar:

  • Montanregion Krušné hory / Erzgebirge, o.p.s.
  • MAS Krušné hory, o.p.s.
  • Prezidium Euregio Egrensis
  • Nesvazkový Mikroregion Centrální Krušnohoří / Zentrales Erzgebirge

Stav k 16.2.2022

Aktuálně

Co se mi v politice podařilo

Z pozice senátora prosazuji a bráním zájmy Karlovarského regionu pečlivým hlídáním navrhovaných změn v jednotlivých zákonech, tak aby tyto respektovaly potřeby tohoto regionu a nepoškozovaly jej.