Kam kráčí a kde skončí nemocnice?

Jan Horník Jan Horník

Senátor Jan Horník a jeho zamyšlení nad stavem zdravotnictví v Karlovarském kraji

Karlovy Vary - Dvě otázky v jedné větě. Osobně se domnívám, že odpověď na ně neznají ani hlavní aktéři hry o budoucnosti krajského zdravotnictví. Je to smutné, že po více jak sedmi letech existence krajského zdravotnictví se dostáváme až na jeho naprosté dno způsobené během let krajskými politickými reprezentacemi ODS, ČSSD a nově i KSČM. Zkáza krajského zdravotnictví nastala rozhodnutím o sloučení tří krajských nemocnic do jedné akciovky (ODS + ČSSD), čímž byl nastolen nesmyslný rovnostářský princip jeho správy. Bývalý hejtman JUDr. Josef Pavel s krajským radním pro zdravotnictví Ing. Jiřím Mutinským si za drahé peníze najali nekompetentní management nemocnice, vyvedli poskytování některých služeb mimo dosah nemocnice a provedli mnoho dalších nekvalifikovaných především politických zásahů do chodu krajského zdravotnictví.
Jejich krajští nástupci za ČSSD, jako vítězové voleb v roce 2008, teď sklízejí to, co vyprodukovali i jejich straničtí kolegové. Karlovarská krajská nemocnice, a.s., je zřejmě úplně na kolenou. Proč to krajským zastupitelům a veřejnosti Rada Karlovarského kraje nepřizná? Proč krajský radní pro zdravotnictví MUDr. Václav Larva mlží, fabuluje a koná v podstatě kroky k úplné likvidaci krajského zdravotnictví?
Po dvaceti letech demokracie je skutečně zdrcující zjištění, že karlovarský nemocniční kolos může ovládat pouze pět zvolených zastupitelů a zbytek je odsouzen pouze do role nemohoucího pozorovatele. Kde jsou sliby pana doktora Larvy dané při jednání Krajského zastupitelstva, že o volbě budoucího postupu v oblasti směřování krajského zdravotnictví proběhnou ještě jednání s jednotlivými kluby?Moc šancí na uzdravení krajského zdravotnictví nevidím. Spíš se domnívám, že pokud lze ještě vůbec něco zachránit, je třeba udělat následující opatření:
Vyčlenit poskytování zdravotní péče včetně k tomu sloužících nemovitostí v Chebu a Sokolově z Karlovarské krajské nemocnice, a.s.
Uskutečnit rychlou privatizaci nemocnic v Chebu a Sokolově za podmínky poskytování zdravotní péče v určeném nezbytném rozsahu pro spádové oblasti těchto nemocnic, při vytyčení cíle, aby tyto poskytovaly v budoucnosti kvalitní služby obdobného rozsahu a úrovně, jako tomu je u některých soukromých zařízení v našem kraji.
Nemocnici v Karlových Varech ponechat i nadále jako krajské zařízení, tzn. ve veřejně správním prostředí, jež by mělo občanům kraje garantovat dostupnost nemocničního zařízení na úrovni jakési menší krajské fakultní nemocnice.
Finanční prostředky utržené z privatizace nemocnic v Chebu a Sokolově použít výhradně na potřebné investice do nemocnice v Karlových Varech.
Vážení kolegové zastupitelé kraje, měst a obcí, konejme a zachraňme ještě co se dá a nesetrvávejme v pozici, jako by se nás problémy krajského zdravotnictví netýkaly. Je to naše povinnost vyplývající ze slibu, že budeme náš mandát vykonávat svědomitě, v zájmu samospráv a jejich občanů!

Zdroj: Karlovarský deník

Informace o činnosti
Téma: Zdravotnictví
Pro koho: Karlovarský kraj
Kdy: 17.2.2011
Kde: Karlovarský kraj
Cíl: Záchrana krajské nemocnice
Politika je služba veřejnosti, vždy jsem toto bral jako samozřejmost. Řešením boje proti korupci je poctivost a transparetnost v politice.Jan Horník

S kým spolupracuji

Starostové a nezávislí

Kde působím

Senát PČR
Karlovarský kraj
Město Boží Dar

Jsem také na facebooku

Jan Horník

+420 353 211 900 (kancelář)
+420 777 686 971 (asistent)
email: hornikj@senat.cz
adresa kanceláře:
Bulharská 881/31
Karlovy Vary 360 01