Jan Horník: Kraj se chová zbaběle a nečestně

Jan Horník Jan Horník

„Představitelé Karlovarského kraje se nechovají čestně. Odpovědnost za korupční chování při vedení Regionálního operačního programu Severozápad se zbaběle snaží shodit na orgány státní správy,“ říká kandidát na hejtmana Jan Horník. „Výběr a hodnocení projektů vždy leželo v rukách orgánů zřizovaných krajem,“ dodává.

Evropská komise již jednoznačně deklarovala, že orgánům, které spadají pod kraje, není možné věřit. „Byly to konkrétní, negativní zkušenosti, které Komisi přivedly k rozhodnutí, že audit nemají vykonávat lidé podřízení krajům. Už toto vnímám jako nesmírně silný signál, že se zde doposud dělo cosi nekalého,“ říká senátor Jan Horník, podle kterého naopak Evropská komise vyjádřila důvěru Ministerstvu financí, pod které převedla auditní činnost, jež by patrně pod vedením krajů neprobíhala transparentně.

Přes veškeré předešlé snahy části krajské opozice o zjednání nápravy nebyly tyto nikdy ČSSD ani KSČM vyslyšeny, ba naopak byly bagatelizovány a kritici označováni až za nepřátele Karlovarského kraje. Bohužel došlo až na ty nejčernější předpovědi. Situace v Karlovarském kraji je v tuto chvíli skutečně kritická. „Ve chvíli, kdy bylo zastaveno předfinancování evropských peněz z rozpočtu, byli ohroženi příjemci dotaci. Ti by tak v mnohých situacích nesli důsledky viny špatných rozhodnutí krajských představitelů. Může se to dotknout obcí, neziskových organizací a dalších. Kvůli krácení dotací v řádech desítek milionů a pokutám za nezvládnutou administraci dotačních peněz, které nyní hrozí, dopadne korupčení v kraji negativně i na daňové poplatníky,“ popisuje Jan Horník.

„Jelikož jsou to jedině orgány, které zřídí kraj, kdo manažersky za projekty odpovídá, a to včetně jejich výběru, nesou za současný kritický stav plnou odpovědnost krajští politici. V tuto chvíli hrozí kolaps rozpočtu kraje a ti skutečně zodpovědní se již za nikoho schovávat nemohou,“ shrnuje Jan Horník.

Krajští představitelé v čele s hejtmanem Josefem Novotným a krajským předsedou ČSSD Jakubem Pánikem se vymlouvají na to, že problematické výdaje certifikovalo Ministerstvo financí. Schvalování na straně ministerstva však dle platných pravidel certifikovalo pouze na základě ujištění krajů, že je vše v pořádku. Nastavený systém však předpokládal, že se jeho účastníci budou chovat v souladu s pravidly a slušnými mravy a nikoli korupčně. „Jak se nyní ukazuje, čím dál více vlivných politiků regionu Severozápad končí v protikorupční síti a tak je třeba, aby ti, kteří jim nebyli schopni v korupčním jednání zabránit, nelhali a nemátli veřejnost Karlovarského kraje a vyvodili z toho svou osobní a politickou zodpovědnost,“ uzavírá Jan Horník.

Informace o činnosti
Téma: ROP Severozápad
Pro koho: Karlovarský kraj
Kdy: 6.9.2012
Kde: Karlovy Vary
Cíl: Boj proti korupci
Politika je služba veřejnosti, vždy jsem toto bral jako samozřejmost. Řešením boje proti korupci je poctivost a transparetnost v politice.Jan Horník

S kým spolupracuji

Starostové a nezávislí

Kde působím

Senát PČR
Karlovarský kraj
Město Boží Dar

Jsem také na facebooku

Jan Horník

+420 353 211 900 (kancelář)
+420 777 686 971 (asistent)
email: hornikj@senat.cz
adresa kanceláře:
Bulharská 881/31
Karlovy Vary 360 01