Zjednodušení vízových procedur

Jan Horník Jan Horník

Senátor Jan Horník je přesvědčený, že Česká republika střeží Schengenský prostor více než například Německo a také na to dlouhodobě patřičně doplácí. Složitost české vízové procedury v oblasti cestovního ruchu již vedla k tomu, že rusky mluvící turisté raději létají např. do Mnichova místo do Prahy či Karlových Varů. Peníze, které by získala Česká republika, tak zůstanou v Německu, ačkoli mnozí turisté je původně chtěli utratit u nás. Nejde však jen o rusky mluvící turisty. I zahraniční investoři, kteří v Karlovarském kraji mnohdy investovali desítky až stovky milionů korun, mají problém s navštěvováním a kontrolou svých investic. Musejí totiž často opakovaně žádat o vízum, neboť Česká republika není příliš ochotná vydávat tzv. multivíza (vízum k opakovanému pobytu). To rovněž investory odrazuje a Česká republika i náš kraj tak přicházejí o další peníze.

Výše uvedené poznatky přivedly senátora Jana Horníka k tomu, že ve spolupráci s karlovarským primátorem Petrem Kulhánkem vytvořili pracovní skupinu, která si vytkla za cíl dosažení zjednodušení našich vízových procedur. Jan Horník získal pro spolupráci v této skupině další senátory, kteří měli obdobné poznatky ze svých zahraničních služebních cest, včetně místopředsedy Senátu Zdeňka Škromacha, který jednání s příslušnými ministerstvy zahraničí a vnitra zaštítil. K jistému zjednodušení vízových procedur skutečně došlo. Současný stav v letech 2015-16 však bohužel nově zkomplikovala politická situace v Evropě.

Informace o činnosti
Téma: Cestovní ruch
Pro koho: Karlovarský kraj
Kdy: 27.9.2011
Kde: Karlovy Vary
Cíl: Příliv ruských turistů
Politika je služba veřejnosti, vždy jsem toto bral jako samozřejmost. Řešením boje proti korupci je poctivost a transparetnost v politice.Jan Horník

S kým spolupracuji

Starostové a nezávislí

Kde působím

Senát PČR
Karlovarský kraj
Město Boží Dar

Jsem také na facebooku

Jan Horník

+420 353 211 900 (kancelář)
+420 777 686 971 (asistent)
email: hornikj@senat.cz
adresa kanceláře:
Bulharská 881/31
Karlovy Vary 360 01