Senátorský klub na Karlovarsku

Jan Horník Jan Horník

Koncem září jsem pro kolegy ze senátorského klubu Starostové a nezávislí, kterému předsedám, absolvoval návštěvu Karlovarska. Vzhledem k tomu, že jsme z různých krajů, umožňují nám tyto „spanilé jízdy“ po republice porovnávat rozdílnosti v životních, přírodních i sociálních podmínkách občanů, jejichž životy ovlivňují námi přijaté právní normy.
První den našeho výjezdu byl věnován návštěvě několika významných (nad)regionálních firem, kde jsme s jejich řediteli projednávali otázky od zaměstnanosti přes vzdělávání a profesionální přípravu budoucích zaměstnanců až po právní předpisy, které někdy ovlivňují rozvoj a konkurenceschopnost našich podniků na mezinárodním trhu. Poznatky z těchto jednání hodláme přenést i do projednávání právních norem v Senátu.
Druhý den jsme strávili při jednáních v sousedním Sasku s krajským hejtmanem i se starostou Annabergu. Probrali jsme zejména tři – pro nás aktuální - tematické okruhy.
První se týkal spolupráce berlínské vlády při řešení současné uprchlické krize se samosprávami na úrovni krajů a obcí.
Dalším tématem bylo financování krajů a obcí, včetně pravidel pro přidělování dotací a kontroly jejich dodržování. (Vždyť víme, s jakými problémy se potýkal ROP Severozápad.)
V posledním tematickém okruhu nás zajímalo, jak jsou v Německu kraje a obce kontrolovány úřady a veřejností. Zde jsme mimo jiné zaznamenali dva významné rozdíly.
První – důvodem pro kontrolu rozpočtů zde není nedůvěra ke zvoleným představitelům samospráv, ale výhradně snaha o dodržování rozpočtové kázně a to zejména proto, aby se obce nezadlužily nad únosnou míru.
Druhý a pro nás nadmíru aktuální rozdíl jsme zaznamenali při reakci na náš dotaz, zda je v Německu nutno povinně zpřístupňovat smlouvy, které samospráva uzavřela s dodavateli. „Jistě, že ne. Vždyť bychom tím odradili spoustu dodavatelů, kteří si střeží své obchodní know-how, a v důsledku by to pro nás bylo nevýhodné.“ A já jen dodávám, že líbivá a jednoduchá řešení „počesku“ opravdu mohou přinést víc škody než užitku.
Závěrem mohu konstatovat, že jak v našem kraji, tak v Německu jsme během výjezdu získali mnoho poučných poznatků, které vzhledem k jejich aktuálnosti už brzy využijeme při své práci v Senátu.

Jan Horník, senátor
Starostové a nezávislí

Informace o činnosti
Téma: Výjezdní zasedání
Pro koho: Karlovarský kraj
Kdy: Září 2015
Kde: Karlovarsko
Cíl: Porovnání rozdílů životní úrovně
Politika je služba veřejnosti, vždy jsem toto bral jako samozřejmost. Řešením boje proti korupci je poctivost a transparetnost v politice.Jan Horník

S kým spolupracuji

Starostové a nezávislí

Kde působím

Senát PČR
Karlovarský kraj
Město Boží Dar

Jsem také na facebooku

Jan Horník

+420 353 211 900 (kancelář)
+420 777 686 971 (asistent)
email: hornikj@senat.cz
adresa kanceláře:
Bulharská 881/31
Karlovy Vary 360 01