Senátoři debatovali o problémech v karlovarském regionu

Jan Horník Jan Horník

Senátor Jan Horník spolu s dalšími senátory ze senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a Stálé komise pro rozvoj venkova navštívil ve dnech 11-13.5.2016 několik obcí v karlovarském regionu. Na jednání s představiteli obcí se senátoři zajímali o problémy, kterým musí obce čelit a debatovali o způsobu řešení těchto problémů.

Návštěva Bečova

V Bečově se senátoři setkali se starostkou Olgou Halákovou, která jim popsala způsoby, jakými aktivizuje občany, aby se zapojili do správy obce.  Vzhledem k příliš rozsáhlé privatizaci majetku obce v předchozích letech, je dnes jejím velkým problémem nutnost zajišťování veřejných služeb v pronajímaných soukromých objektech.

Senátoři také navštívili bečovský zámek. Senátor Jan Horník se v rozpravě s panem kastelánem zajímal zejména o záležitosti, související s připravovanou změnou zákona o památkové péči. Spolu s tajemnicí komise pak s kastelánem dohodli prezentaci Hradu a zámku Bečov v prostorách Senátu.

Jednání v Bražci

Senátoři jednali se zástupci okolních obcí o problémech po zmenšení vojenského újezdu za přítomnosti přednosty vojenského újezdu pplk. Petra Vašíčka. Starosta Verušiček poukázal na výraznou nespravedlnost v přístupu k dosavadním obcím, kterým byly přičleněny části újezdu ve srovnání s nově vzniklými obcemi, které obdržely významné finanční a majetkové výhody. Starostové též požádali senátory o úpravu zákona o dani z nemovitostí tak, aby armáda platila daň z majetku, který využívá pro hospodářské (a nikoli výcvikové) účely.

Návštěva Žlutic

Ve Žluticích jednali senátoři se starostou Václavem Slavíkem. Zajímali se zejména o zdravotní a sociální služby ve venkovském prostoru, hasiče, policii a záchrannou službu v souvislosti s nehodovostí na nedaleké silnici D6. Prohlédli si také provoz žlutické teplárny na biomasu, kde se zajímali o ekonomické i ekologické parametry provozu, včetně problémů, vyplývajících z nově přijímaných předpisů o ochraně životního prostředí.

Prohlídka novorolské porcelánky Thun 1794

V rozpravě s ekonomickým ředitelem Ing. Jiřím Lauermanem se zajímali senátoři o dopady právních předpisů a dalších regulací z pohledu výrobce a exportéra. Dozvěděli se o obvyklých problémech s nedostatkem pracovních sil. Za pozitivní Ing. Jiří Lauerman označil pokles cen elektrické energie a zejména intervence České národní banky k oslabování koruny, které významně napomohly exportu, což se u výrobce, který přes 80% své produkce vyváží, projevilo ve zvýšení obratu i zaměstnanosti.

Přeshraniční spolupráce

Senátoři také 11.5.2016 zavítali do saských měst Breitenbrunn a Annaberg. Hlavním tématem jednání byly otázky týkající příhraniční spolupráce ČR se Svobodným státem Sasko v otázce migrace. Senátoři informovali německou stranu, že situace v oblasti nelegální migrace na území ČR je v roce 2016 nadále klidná. Pokračující migrační vlna se ČR vyhýbá, na našem území jsou ve spojitosti s migrační krizí zajišťováni pouze jedinci či menší skupiny migrantů. Německá strana sdělila, že počty migrantů přicházejících do Německa za první tři měsíce 2016 výrazně klesly. V prvním čtvrtletí 2016 přicestovalo do Německa na 170 tisíc uprchlíků (pro srovnání v posledním čtvrtletí 2015 to bylo kolem 500 tisíc).

 

Informace o činnosti
Téma: Problémy obcí
Pro koho: Karlovarský kraj
Kdy: květen 2016
Kde: Karlovarsko
Cíl: Pomoc s řešením problémů obcí
Politika je služba veřejnosti, vždy jsem toto bral jako samozřejmost. Řešením boje proti korupci je poctivost a transparetnost v politice.Jan Horník

S kým spolupracuji

Starostové a nezávislí

Kde působím

Senát PČR
Karlovarský kraj
Město Boží Dar

Jsem také na facebooku

Jan Horník

+420 353 211 900 (kancelář)
+420 777 686 971 (asistent)
email: hornikj@senat.cz
adresa kanceláře:
Bulharská 881/31
Karlovy Vary 360 01