Hodlá stát okrást kraje?

Jan Horník Jan Horník

Jak dostat z už tak finančně uškrcených krajů více peněz? O tom nyní přemýšlejí někteří poslanci Parlamentu České republiky. Koumali a koumali a na řešení přišli. Je to změna těžební úhradové vyhlášky. Ta dosud zaručovala obcím a městům, které jsou dotčeny těžebním průmyslem, finanční kompenzace.
Nově by je ale měl dostávat stát. A nejen to. Z vytěžených tun chce daleko více peněz, než tomu je doposud. Státní pokladna by si tak podle senátora Jana Horníka (STAN) přilepšila o tři miliardy korun. „Na základě dostupných zdrojů považuji tyto úvahy za velmi nekoncepční řešení postrádající logický rámec,“ poznamenal senátor Jan Horník (STAN).
Právě hnutí Starostové si tento problém vytklo jako své volební motto a změně úhradové těžební vyhlášky chce zabránit stůj co stůj. Sami ale protestovat nechtějí. „S touto iniciativou oslovíme i poslance za ČSSD, KSČM a dalších stran včetně Asociace krajů, aby nám pomohli. Kdyby k navrhované změně těžební vyhlášky došlo, doplatil by na to celý kraj,“ zdůraznil Jan Horník.
„Znamenalo by to odliv peněz z regionu a mimo jiné i to, že by byly zdraženy suroviny, například kaolin, a následoval by útlum těžby. Kaolin je základním kamenem pro výrobu porcelánu. A výrobce, například porcelánka Thun 1794, která je významným zaměstnavatelem v našem regionu, by mohla začít propouštět,“ obává se Jitka Pokorná, krajská předsedkyně hnutí STANa nezávislí.
Senátor Horník zase upozornil na těžbu uhlí na Sokolovsku. „Sokolovská uhelná by mohla zastavit financování zdravotnictví a další příklady bych mohl jmenovat. Je to pokus o zpětnou centralizaci,“ dodal rezolutně.
Nová úhradová těžební vyhláška počítá s tím, že by se za kubík těžené suroviny místo současných třech korun platilo třicet korun. Jde tedy o desetinásobek.
Za tímto krokem je podle STAN jasná snaha vlády naplnit „rychle“ státní rozpočet, avšak jedná se o zcela mylný krok. Místa v okolí těžby se musí potýkat se zvýšenou hlučností, prašností a dalšími negativními vlivy na životní prostředí. „Je nad míru jasné, že za takové útrapy by měli občané obdržet náhradu; nejlépe skrze svoji obec. Ti, kteří na ministerstvech s takovýmito nápady přichází, by se měli přestěhovat do těsného sousedství místa, kde se těží uhlí, kaolin nebo třeba kámen. Jsem přesvědčen, že by ihned po politicích požadovali, aby se většina finančních odvodů z vytěžených tun nerostných surovin vracela zpět do místa těžby,“ dodává senátor Jan Horník.
Hnutí Starostové a nezávislí dlouhodobě požadují, aby byl současný stav přinejmenším zachován. Pokud i přesto dojde k navýšení odvodů, bude prosazovat zachování současného poměru, to je, aby státní rozpočet z nich obdržel 25 procent a obecní rozpočty 75 procent.

Zdroj: Chebský deník, Ivana Kalinová

Informace o činnosti
Téma: Peníze krajů
Pro koho: Karlovarský kraj
Kdy: Červenec 2014
Kde: Senát PČR Praha
Cíl: Ochrana financí krajů
Politika je služba veřejnosti, vždy jsem toto bral jako samozřejmost. Řešením boje proti korupci je poctivost a transparetnost v politice.Jan Horník

S kým spolupracuji

Starostové a nezávislí

Kde působím

Senát PČR
Karlovarský kraj
Město Boží Dar

Jsem také na facebooku

Jan Horník

+420 353 211 900 (kancelář)
+420 777 686 971 (asistent)
email: hornikj@senat.cz
adresa kanceláře:
Bulharská 881/31
Karlovy Vary 360 01