Aktuálně

Jan Horník Jan Horník
TN.cz: dotazník kadidáta do Senátu

TV Nova připravuje pro zpravodajský portál TN.cz dotazník mezi všemi kandidáty do Senátu. Pro každého kandidáta má jednu otázku z jeho obvodu, jednu za kraj či jiný vyšší územní celek a tři otázky s celostátní tématikou.

Otázky s celostátní tématikou:

Měla by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku?

Stát dlouhodobě bohužel nekonal a neměl pro energetiku vůbec připraven žádný plán pro krizové období. To se musí razantním způsobem změnit. Jsme v energetické válce a v přeneseném slova smyslu nám jde o holé přežití. Vzniklá situace si vyžaduje od vlády a Parlamentu nalezení okamžitých řešení v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Včera bylo pozdě.

Souhlasíte s manželství pro všechny?

Na tuto otázku nemám zcela vyhraněný názor a byť jsem v podstatě liberál, tak u této konkrétní problematiky u mne hraje roli i jistý konzervativnější hodnotový přístup. 

Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině?

Pokud na to budeme mít a úplně nás to životně neohrozí, tak ano. Mám v živé paměti, když k nám Sovětský svaz v roce 1968 vtrhl a okupoval nás. Vůdčí úlohu vždycky hrálo Rusko. A Rusko má dlouhodobě imperiální myšlení o velkém Rusku včetně dalších slovanských národů. Na Ukrajině se skutečně rozhoduje i o naší suverenitě a právu na sebeurčení, a to bychom si měli uvědomit a čelit tomuto nebezpečí všemi možnými cestami a prostředky.

Otázka s krajskou tématikou:

Je pro vás prioritou dostavba dálnice D6?

Samozřejmě. Dálnice D6 už měla dávno stát. Jak by se měl bez kvalitní dopravní sítě silnic a železnic Karlovarský kraj vymanit z nejhoršího skoro ve všem. Stát to však vůbec nezajímá a místo zavírání nůžek v oblasti vyrovnávání rozdílů mezi kraji, tak dělá vše pro to, aby se ještě více rozevíraly a rozdíly prohlubovaly. To je antikoheze místo smysluplné koheze. A toto je názorný příklad dlouhodobé nekoncepčnosti státu nejen v oblasti dopravy, dálnici D6 z toho nevyjímaje. 

Otázka pro daný obvod:

Je podle Vás důležité, aby měl Karlovarský kraj vlastní vysokou školu? 

Toto je otázka zásadní. Bez vysokého školství v místě, a nikoliv jen s detašovanými pracovišti jiných vysokých škol, jsou mladí lidé odsouváni do kategorie druhořadých občanů této země. Do této kategorie sice spadají všichni občané Karlovarského kraje, ale u mládeže je to o to víc alarmující. V kraji nenajdou plnohodnotné školství a mnohdy po ukončení vzdělání pro sebe nenajdou ani slušné uplatnění nebo solidní perspektivu do života. To se nám všem nakonec v budoucnosti vymstí a náprava bude hodně bolestná a drahá, jestli ještě vůbec bude uskutečnitelná.

Odpovídal Jan Horník, místopředseda Senátu PČR

 

Jsem také na facebooku