Aktuálně

Jan Horník Jan Horník
Hitorie Klínovce a jeho budoucnost

Na Klínovci je čím dál více živo a mnozí se nás ptají, jak to s Klínovcem bylo a co bude s hotelovým komplexem na jeho vrcholu. Pro zajímavost tady je trochu historie Klínovce od r. 1990 dodnes.

Po sametové revoluci se zákonem o přechodu některých věcí z majetku státu do vlastnictví obcí vlastníkem stává město Jáchymov. To ho ale obratem prodalo firmě Interconex, která místo původně slibovaných investic zakázala vstup na vrchol veřejnosti, vše osadila cedulemi “soukromý majetek” a brzy bylo zřejmé, že nemovitosti koupila jen pro další spekulativní prodej, aniž by měla v úmyslu do nich, jakkoliv investovat. Ještě téhož roku je výhodně prodala společnosti ČNIM a.s. Tato společnost zde opět nic neinvestovala, jejím záměrem bylo nemovitosti opět dále výhodně prodat, což se jí už nepodařilo. Mezitím se společnost dostala do finančních potíží a poté do likvidace a vlastníkem se stala další společnost, tentokrát MOON a.s. Několikerým přeprodáváním Klínovec jen dál chátral až do neobyvatelného stavu.

Poslední majitel oslovil Jáchymov, ten o hotel neměl zájem a informoval nás o možnosti koupě. V srpnu 2003 byla podepsána kupní smlouva a vlastníkem nemovitostí na Klínovci se stal Boží Dar. Tím se městu podařilo získat nejen celý hotelový komplex, ale především přes dva hektary pozemků a pro budoucnost tím zajistit neomezený přístup veřejnosti na samotný vrchol Klínovce.

Město nechalo obratem vypracovat projektovou dokumentaci k územnímu řízení. Vzhledem k tomu, že je Klínovec na katastru města Jáchymov a byl bez vody a splaškové kanalizace s ČOV, nebyla Božímu Daru rekonstrukce hotelu logicky povolena a Jáchymov bohužel nebyl ochoten tyto sítě vybudovat. Vybudoval je tedy Boží Dar, včetně plynofikace, části elektrifikace, datových propojení a kompletní rekonstrukce komunikace na vrchol, vše za skoro 100 milionů Kč, a to na správním území cizího města.

Vrchol byl dále zbaven několika dožilých objektů, za dalších více než 20 mil. byla zrekonstruována rozhledna, vystavěno solidní sociální zázemí (veřejné WC), na příjezdu na Klínovec byla vybudována nová parkovací místa a zcela nová stezka pro pěší turistiku. A tady vyvstává otázka, je více než 100 miliónů investovaných městem Boží Dar hodně nebo málo? Pro město s cca 230 stálými obyvateli je to hodně a po zainvestování veškerých inženýrských sítí a všeho výše uvedeného na rekonstrukci samotného hotelu následně už finance nezbyly.

V současné době je snahou města Boží Dar, aby rekonstrukce a vlastní sanace vrcholu byly s konečnou platností zařazeny mezi strategické projekty Karlovarského kraje, což zatím na Karlovarsku vzbuzuje velké vášně. Ledy se nyní ale snad konečně pohnuly, takže v současné době probíhají potřebné průzkumy a vypracování podkladů pro pořízení stavební dokumentace na rekonstrukci hotelu a v současnosti probíhá vypsaná soutěž na dodavatele Studie proveditelnosti rekonstrukce hotelu a sanace vrcholu Klínovec.

Město Boží Dar je připraveno udělat maximum pro konečné řešení záchrany této kulturní památky a jejího okolí.

Jsem také na facebooku