Budoucí program

Jan Horník Jan Horník

na téma "Podpora rozvoje návštěvnosti regionů prostřednictvím přípravy zajímavých nabídek a produktů CR infocentrem a následnou elektronickou distribucí ubytovateli na databázi minulých návštěvníků".