Aktuálně

Jan Horník Jan Horník

Jan Horník bude nadále místopředsedou Senátu Parlamentu ČR. Rozhodli o tom dnes senátoři na své ustavující 1. schůzi pléna ve 13. funkčním období. Výsledky oznámil předseda volební komise Jan Tecl.

Senátor Jan Tecl:

"Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás seznámil se zápisem o volbě místopředsedů Senátu PČR, konané dne 11. listopadu 2020, 1. volba, 1. kolo.

Počet vydaných hlasovacích lístků: 77. Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků: 77. Z toho neplatných: 3. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků: 0.

Pro senátora Jana Horníka bylo odevzdáno 71 hlasů. Pro senátora Jiřího Oberfalzera bylo odevzdáno 74 hlasů. Pro senátora Jiřího Růžičku bylo odevzdáno 69 hlasů. Pro senátorku Jitku Seitlovou bylo odevzdáno 65 hlasů.
V 1. kole 1. volby byli zvoleni senátoři Jan Horník, Jiří Oberfalzer, Jiří Růžička a Jitka Seitlová. Všem místopředsedům blahopřeji."

Na snímku nahoře je před Janem Horníkem další člen senátorského klubu STAN Jiří Růžička, který byl zvolen 1.místopředsedou Senátu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem také na facebooku