Aktuálně

Jan Horník Jan Horník
Demonstrace OSA

Demonstrace OSA

Kolektivní správce OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s ,ohlásil zvýšení sazeb při užití reprodukované hudby, spočívající ve zvýšení sazeb za užití reprodukované hudby, které pro rok 2017 zveřejnil tento kolektivní správce a jež činí 50%.

Takovéto zvýšení autorských poplatků OSA je zcela nepřiměřené, neodůvodněné a dle mého názoru je nejen zneužitím dominantního postavení kolektivní správce, ale i porušením povinností řádného hospodáře. Proto zastupitelstvo města BD jednomyslně schválilo usnesení:

* 29/28 Starosta města pan Ing. Jan Horník seznámil ZM s výzvou Sdružení místních samospráv ČR (SMS), se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, ve věci oznámení kolektivního správce OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6, IČ: 63839997, o zvýšení sazeb za užití reprodukované hudby pro rok 2017. SMS ČR také vyslovuje podezření, že se OSA snaží zvýšit své sazby před nabytím účinnosti novely autorského zákona, kterou v současnosti ve 2. čtení projednává Poslanecká sněmovna a která upravuje nově vyhlašování sazeb kolektivními správci (viz sněmovní tisk č. 724). SMS ČR proto vyzvalo starosty svých členských obcí a měst, aby se s podezřením ze zneužití dominantního postavení OSA obrátili na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo kultury ČR. Usnesení 29/28: ZM po projednání:

a) v z a l o n a v ě d o m í výzvu a informace Sdružení místních samospráv ČR (SMS), se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, ve věci oznámení kolektivního správce OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6, IČ: 63839997, o zvýšení sazeb za užití reprodukované hudby pro rok 2017,

b) p o v ě ř i l o starostu města Boží Dar Ing. Jana Horníka, aby se písemně obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo kultury ČR ve věci podezření ze zneužití dominantního postavení Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6, IČ: 63839997 – OSA,

přičemž související administrativu s tímto usnesením zajistí slečna Simona Bečková (Hlasování: 7 pro).

 

Jsem také na facebooku