Aktuálně

Jan Horník Jan Horník

Senátoři proti terorismu

29. říjen, 2020

Senát všemi hlasy přítomných schválil níže uvedený návrh usnesení, přednesený senátorem Pavlem Fischerem, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost:

Senát, s ohledem na skutečnost, že ve Francii došlo k útoku na středoškolského učitele Samuela Patyho, na tři osoby v kostele v Nice a k dalším opakovaným mimořádně brutálním útokům islamistických teroristů, kvůli nimž dnes zvýšila francouzská vláda stupeň ohrožení republiky,
1. odsuzuje terorismus a násilí, kterému v jeho důsledku čelí francouzská společnost,
2. považuje útok na učitele za akt proti svobodě myšlení a útok v kostele za akt proti svobodě vyznání, a tedy za útoky proti samotným základům svobodné společnosti,
3. vyslovuje podporu všem institucím Francie, které zajišťují dodržování zákonů a právního státu, stejně jako přístup ke vzdělání a k informacím,
IV. Přihlašuje se k ideálům svobody, demokracie a lidských práv.
V. Vyjadřuje v této těžké chvíli solidaritu a podporu občanům Francie.
VI. Pověřuje předsedu Senátu, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu Francie, velvyslance Francouzské republiky a ministra zahraničních věcí České republiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem také na facebooku