Aktuálně

Jan Horník Jan Horník

Senát schválil pobyt zahraničních lékařů v ČR.

Bližší podmínky tohoto pobytu jsou zřejmé z vyjádření ministra obrany L.Metnara:

"Zahraniční vojenští zdravotníci budou v České republice poskytovat pouze a jen zdravotní péči pod dohledem českých zdravotníků a beze zbraně. Chtěl bych zdůraznit, že se jedná o čistě zdravotnickou pomoc našim lékařům a sestrám od našich spojenců, což beru za velký projev pomoci a solidarity. Může se jednat jak o jednotlivé zdravotníky, tak o skupiny či týmy vojenských zdravotníků. Navrhuje se souhlasit s pobytem vojenských zdravotníků se zemí NATO a EU v celkovém počtu do 300 osob a za účelem zvládání pandemie covid-19, a to na dobu do 90 dnů od schválení.
Chtěl bych ještě zdůraznit, že to číslo do 300 osob nevzniklo na ministerstvu obrany, ale bylo vygenerováno v rámci spolupráce s dalšími resorty, především s ministerstvem zdravotnictví, které má nejlepší přehled o potřebách českého zdravotního systému. Co se týká těch 90 dnů, tak to je maximální možná doba. Chtěl bych říct, že ne všechny týmy tady budou 90 dnů, protože taktéž se musí držet své legislativy. To znamená, že jednotlivé skupiny, týmy, jednotlivci v průběhu těch 90 dnů budou v České republice v rámci zdravotního systému, řekněme, rotovat.
Co se týká nákladů spojených s pobytem vojenských zdravotníků, tak tyto by hradily vysílající země ve spolupráci s ministerstvem obrany. V případě, kde nebudou stačit kapacity ministerstva obrany, doprava, ubytování, stravování a další, tak nám pomůže, máme předjednáno s ministerstvem vnitra."

Senát navíc přijal toto doprovodné usnesení, kterým

I. oceňuje solidaritu členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a Evropské unie, vyjádřenou nabídkou konkrétní pomoci za účelem zvládnutí pandemie onemocnění covid-19,
II. děkuje příslušníkům Armády ČR za jejich nasazení při řešení pandemie koronaviru.

 

Tématem zahraniční pomoci se též zabýval např. tento článek - zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem také na facebooku