Aktuálně

Jan Horník Jan Horník

V rámci projednávání Zprávy o životním prostředí České republiky za rok 2018 na 24. schůzi pléna Senátu vyjádřil Jan Horník znepokojení nad dopadem vlivu spárkaté zvěře na stav lesů a na likvidaci nové výsadby, která se tím stává neúčinnou.

Z jeho projevu:

"Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já bych se trochu dotkl té kapitoly 21 – Odpovědné lesní hospodaření. Je pravda, je to za rok 2018, máme rok 2020, mezitím kůrovec zasáhl se vším všudy, my se snažíme zalesňovat druhově trošku jinak, než monokultury jenom smrku. K tomu, abychom byli úspěšní, potřebujeme řešit zvěř v našich lesích. A za celých 30 let tady se nenašla síla v parlamentu, zejména v Poslanecké sněmovně, aby se změnil zákon o myslivosti, dlouhodobě, jakmile došlo na tento zákon v Poslanecké sněmovně, tak v ten okamžik byla půlka poslanců myslivci. Jelikož ten stav trvá, tak já odhaduji, že všechno to, co vysadíme, nejsme schopni vůbec ochránit, to bude stát neskutečné prostředky a zbude nám skutečně jenom pláč nad těmi penězi, které mnohdy vyhodíme úplně zbůhdarma.

Já bych očekával v té zprávě, že v tom odstavci, kde se mluví o snižování a udržování stavu spárkaté zvěře, tak já bych tam očekával naprosto natvrdo razantní sdělení nám všem, že zákon o myslivosti se musí změnit, že si musíme vzít dobré příklady jinde z Evropy, myslím například Švýcarsko, ale nemusíme chodit ani tak daleko, můžeme jít rovnou za čáru u nás v Krušných horách. Kdo tam dělá největší problémy lesákům v Sasku? Je to česká zvěř. Honitby stát prostřednictvím Lesů ČR pronajímá na 10 let. Během těch 10 let ten nájemce, který vydraží například za půl milionu ročně svou honitbu, tak má zájem, aby se mu ty peníze vrátily. Čili nesmí se dokrmovat, ale oni stejně dokrmují....

... nejhorší prostě je, že se honitby draží. Ty honitby by měly zůstat státu. Ti, kteří to spravují, což jsou Lesy ČR, by měli mít zájem zejména na tom lese. Protože to jsou většinou i myslivci, tak by měli to celé pojímat komplexně. Což se bohužel neděje. Na jedné straně jsou lesníci z Lesů ČR, na druhé straně jsou nájemci.

... Ti mají enormní zájem na tom, aby té zvěře bylo co nejvíce, aby bylo co střílet. Projíždím dvakrát týdně takovým lesním úsekem, to je zoologická zahrada. A na té druhé straně, mluvím o Kovářské, je to hraniční obec, tak tam jsou ty největší problémy zhruba do 3 km od hranice. Pak už je to dobré, pak už ten stav mají normální, ale ta zvěř migruje přes tu čáru, čili já bych, pane ministře, prosil o razantní, naprosto razantní krok, který v novém nebo novelizaci zákona o myslivosti bude učiněn, jinak všechno to naše snažení bude zbytečné a peníze budou skutečně vyhozeny nazdařbůh. Takže poprosím, jestli by příští zpráva za rok 2019 už se mohla tomuto problému více věnovat."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem také na facebooku