Aktuálně

Jan Horník Jan Horník

 Během 23. schůze pléna Senátu projednali senátoři jako obvykle vládní předlohy - zákony související s dopady koronavirové krize.

Méně obvyklé už je to, že byly schváleny čtyři předlohy z vlastní dílny senátorů:

1) Senátor Miroslav Balatka (STAN, Sokolov) s doplněním senátora Jana Horníka (STAN, K.Vary) připravili usnesení proti diskriminaci pendlerů a jejich rodinných příslušníků. Obsah je zřejmý z důvodové zprávy níže.

    Důvodová zpráva
S předsudky a očerňováním přeshraničních pracovníků, která vede v důsledku až k diskriminaci, se setkáváme od samého počátku korona-virové krize na internetové platformě sociální sítě Facebook „Pendleři – informační servis pro nouzový stav*“. Tedy skupině, ve které se doposud sdružilo na 15 000 členů a která je největším uskupením přeshraničních pracovníků na českém internetu.
Individuální případy ostrakizace a následné diskriminace kopírovaly a nadále následují znepokojivý trend, ve kterém jsou tzv. „pendleři“ některými médii a politiky vykreslování jako hrozba pro celou společnost. Bohužel se ale ukázalo, že tato virtuální hrozba má ale konkrétní a reálné dopady na životy lidí**. Zaznamenali jsme opakovaná odmítnutí pendlerů ze strany českých lékařů, odmítání jejich dětí ze strany školek a nevraživost či negativně dopadající atmosféru na sousedské vztahy. Téma bylo například zpracováno v reportáži České televize: https://bit.ly/3cMwN5R.
Máme za to, že probouzení a povzbuzování nepatřičných vášní je neodůvodněné a neopodstatněné. Odmítáme selektivní přístup a diskriminační jednání zainteresovaných, dopadajících na tuto skupinu obyvatel. Žádáme proto Senát, aby svým usnesením odmítl diskriminační jednání, vyzval mediální scénu a politické představitele k umírněnosti a fakticitě a podpořil rovné zacházení se všemi svými občany.  

   K tomu dostali senátoři ještě informaci, že M.Balatka založil facebookový profil, na němž pendleři řeší své problémy a sdílejí informace ( https://www.facebook.com/groups/Pendleri.informace.nouzovy.stav ) , zatímco senátor Horník rovnou založil pracovní platformu Bez drátu/Ohne Drath pro 140 českých a německých obcí, jejichž katastr se dotýká česko-německé hranice.

2)  Senát též schválil , aby Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Nytry a dalších senátorů, o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších zákonů, do rozpočtů územních samosprávných celků byl postoupen do 2.čtení. Cílem tohoto návrhu je napravit postup, dle kterého ministerstvo financí chce, aby obce "vracely" v rámci bonusu pro OSVČ peníze, které nikdy nedostaly.

3) Senátoři též vypracovali a schválili Návrh usnesení Senátu k 75. výročí ukončení II. světové války a odsouzení zločinů proti lidskosti spáchaných zejména v období obou světových válek.

4) Poslední, nikoli však významem, bylo schválení Návrhu usnesení Senátu k pokusům Čínské lidové republiky o vměšování do vnitřních záležitostí České republiky. V rozpravě mimo jiné senátor Horník, který navštívil obě "Číny" poukázal na to, že spolupráce obou zemí - viděna z blízka - není zdaleka tak nepřátelská a že za aktuální rozpínavostí čínské ambasády v česko-čínských vztazích stojí i Češi.

Text schváleného usnesení :

Senát Parlamentu ČR

I. 1. odmítá výhrůžný tón sdělení velvyslanectví Čínské lidové republiky z 10. ledna 2020, neboť ani jeho firma, ani jeho obsah neodpovídají standardní diplomacii,

2. Senát konstatuje, že toto sdělení překročilo hranici vměšování do vnitřních záležitostí ČR a je v rozporu s prohlášením ministerstev zahraničních věcí ČR a Čínské lidové republiky z roku 2014,

3. Senát konstatuje se zneklidněním, že informace o tomto sdělení nebyla předána ministerstvu zahraničních věcí ČR a že kancelář prezidenta nekoordinovala zahraniční politiku s vládou,

4. Senát považuje nedostatečnou reakci české strany po dobu 5 týdnů za vážné pochybení, které poškozuje zájmy ČR jako svrchovaného, svobodného a demokratického státu založeného na úctě k lidským právům a zásadám občanské společnosti,

5. Senát vyjadřuje zájem na rozvoji oboustranně výhodných vztahů mezi ČR a Čínskou lidovou republikou, stejně jako s Tchaj-wanem,

6. Senát vyjadřuje přesvědčení, že cesty parlamentních delegací ČR na Tchaj-wan jsou v souladu s dlouhodobými zahraničně politickými zájmy ČR,

7. Senát vyjadřuje svou podporu, aby právě v tomto kontextu to byl předseda Senátu Parlamentu ČR, kdo v doprovodu podnikatelské delegace navštíví Tchaj-wan.

II. Senát pověřuje předsedu Senátu Parlamentu ČR, aby s přijatým usnesením seznámil prezidenta a předsedu vlády ČR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem také na facebooku