Aktuálně

Jan Horník Jan Horník

Skupina 27 českých senátorů se podepsala pod petici, která podporuje zapojení Tchaj-wanu do práce Světové zdravotnické organizace. Na výzvě je podpis předsedy Senátu, místopředsedů Senátu Jiřího Růžičky a Jana Horníka, i dvou bývalých prezidentských kandidátů.

 

Petice senátorů Parlamentu České republiky na podporu zapojení Tchaj-wanu do práce Světové zdravotnické organizace

Čínské republice (Tchaj-wan) je dlouhodobě upíráno právo zapojovat se do práce Světové zdravotnické organizace. Tato skutečnost je v rozporu s respektem k různorodosti a morální i profesní integritou, jež jsou nepostradatelnými hodnotami pro plnohodnotnou spolupráci mezinárodního zdravotnického společenství. Zapojení Tchaj-wanu do aktivit Světové zdravotnické organizace je v souladu s prioritami „Zdraví pro všechny“, které si tato organizace stanovila. Tchaj-wan se vyznačuje vysoce rozvinutým zdravotnictvím a lékařskou vědou na špičkové úrovni, přesto není jeho odborným reprezentantům na nátlak Čínské lidové republiky z politických důvodů umožněno spolupodílet se v rámci mezinárodního společenství na rozvoji společných zdravotnických strategií. Tchaj-wan se řadí mezi země s nejlepšími výsledky v boji proti onemocnění COVID–19, a sdílení jeho odborných poznatků může být pro mezinárodní komunitu značným přínosem. Vylučování reprezentantů Tchaj-wanu z jednání orgánů Světové zdravotnické organizace je zvláště v době pandemické krize neobhajitelné. Podporujeme zapojení Tchaj-wanu do práce Světové zdravotnické organizace a žádáme o jeho přizvání k účasti na zasedání Světového zdravotnického shromáždění konaného ve dnech 18.–19. května 2020.

 

Bližší informace naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem také na facebooku