Aktuálně

Jan Horník Jan Horník

Jedním z nejspornějších návrhů vlády, projednávaných dne 13.5.2020 na plénu Senátu, byl Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Vzhledem k tomu, že při projednávání zákona ve zrychleném režimu nebyli osloveni obvyklí účastníci procesu, jichž se dopady zákona týkají, navrhnul - a po krátké právnické potyčce i prosadil - místopředseda Senátu Jan Horník, aby v rozpravě k tomuto bodu mohl vystoupit předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák.

V zákoně se totiž navrhuje, aby se obce podílely na nákladech kompenzací pro OSVČ, ačkoli jimi placená daň z příjmu není sdílená. Obce z ní tedy nemají nic. Proto senátoři, zejména pak starostové z klubu STAN, označili navržené řešení za nespravedlivé a pro ně nepřijatelné. Po závěrečném vystoupení Stanislava Polčáka pak byl přijat pozměňovací návrh, aby finančním zdrojem kompenzací  byl pouze státní rozpočet.

Výňatky z jednotlivých vystoupení k tomuto zákonu:

Senátor Michael Canov: Dobrý den, vážená paní ministryně, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. V tomto zákoně jde o hodně. Jde ovšem o hodně vůči OSVČ, ale o hodně i vůči obcím. Protože co se týká OSVČ, tam víceméně jednomyslně je Senát toho názoru, že si pomoc zaslouží. Rozdíl je pouze, jestli ji dostanou schválením zákona dnes nebo za týden, to je celý rozdíl (pozn.: schválením pozměňovacích návrhů ve prospěch obcí dojde k prodloužení procedury a tedy i výplat kompenzací).

Senátor Petr Holeček: .... Musím znovu upozornit na to, že to byla právě města a obce, které byly v první linii, že to byla města a obce, která ze začátku investovala obrovské peníze do toho, aby občané dostali to, co nedostali od krajů a ze začátku ani od státu. Byly to instituce, na které se občané obraceli, a města jim pomáhala. Bylo tady řečeno, čím jim města pomáhala, ale nebylo tady třeba řečeno, že jim doteď odpouští místní poplatky, nájemné ve svých prostorách, nebo zesmluvněné platby, odpouští jim parkovné. To jsou všechno nemalé částky, které města a obce investují do svých občanů. Samosprávy dodnes počítají s poklesem sdílených daní, jsou solidární se státem, ví, že nemohou dostat peníze, o kterých se tady hovořilo. Ale to, co bychom měli tady odsouhlasit, to je druhá rána, která na obce a města dopadla. Nikdo tady není proti zákonu, kterým by OSVČ byly nějakým způsobem kompenzovány. Nám jde spíš o to, z jakých finančních prostředků kompenzace budou. A to je to, o čem my tady doteď téměř všichni hovoříme.

 Místopředseda Senátu Jan Horník: .... Naváži na to, co řekl můj předřečník. Doopravdy obce tedy byly v první linii. A většinou malé obce, například příhraniční obce, které nejenom že měly svých vlastních starostí dost, ale když vláda rozhodla ze dne na den a obsadila hraniční přechody a de facto znemožnila občanům ČR výjezd do zahraničí, což naposledy dělali komunisté, tak jsme policistům a vojákům vozili jídlo, protože je tam posílali bez všeho. Skutečně obce byly v první linii a troufnu si říct, že jsou ještě dnes. Dovedu si představit, že vláda není schopna dohlédnout, jak to vypadá úplně v terénu, jak to vypadá u nejmenších obcí, ale jestli někdo z orgánů veřejné správy byl tak jako zdravotníci v první linii, tak to byly právě obce.

 

Stanislav Polčák: Děkuji, vážená paní ministryně, vážený pane místopředsedo, vážené senátorky, vážení senátoři, já zde dnes vystupuji jménem Sdružení místních samospráv ČR, které zastupuje 2000 především menších měst a obcí, ale nejenom jménem tohoto sdružení.

Pokud jde o solidaritu, já chci poděkovat vám, kteří jste zmínili to, co všechno obce a města udělaly v této krizi, opravdu starostové byli takřka v první linii a děkuji vám, že jste si toho všimli. Nakupovali jsme ochranné pomůcky, řešili jsme dezinfekci, odpouštíme nájemné, děláme to, co opravdu si myslím, že je potřebné. Solidaritu cítíme i právě v tom, že dýcháme se státem v oblasti sdílených daní. To znamená, my víme, všechny obce ČR, samozřejmě i kraje vědí, že přijdou propady, a to v oblasti sdílených daní. Ten problém, který zde ovšem řešíme, je to, že po nás se chce, abychom byli solidární i v tom, co si ponechává plně stát. My nemáme prakticky žádné příjmy od roku 2017 z oblasti výtěžku OSVČ. Díky různým vládním daňovým úlevám si tento výnos ponechává plně stát, já pokládám za skutečně nešťastné, pokud se nyní chce, aby samosprávy nesly náklady v okamžiku, kdy nemají příjmy. Chci poděkovat rovněž hejtmanům Libereckého kraje, Pardubického kraje, Jiřímu Čunkovi, za Zlínský kraj, že tuto výzvu podpořili, byť je takto čerstvá. Pro nás je důležité, že jsme byli vyzváni ministerstvem financí, už 21. dubna, ať uchováme naše investice, že jsou důležité pro rozhýbání regionální ekonomiky, zároveň pan předseda vlády přislíbil, že dopady této kompenzace, této krize, nepůjdou na vrub obcí a měst, bohužel se stává opravdu pravý opak pravdou.

Z těch 45 miliard korun je to 15 miliard korun, 11 miliard v neprospěch obcí a asi 4,5 miliardy v neprospěch krajů, jak jsem řekl, my jsme připraveni za obce a města být solidární. Je to jednoznačně nutné v těch oblastech, ve kterých dýcháme společně se státem. Ale já opravdu považuji za nešťastné, nechci to komentovat silnějšími výrazy, pokud máme být vyzváni k solidaritě tam, kde nemáme příjmy. To si myslím, že není odpovědné.

K tomu, co zde bylo řečeno, chci poděkovat všem, kteří vystupovali, panu senátorovi Víchovi, paní senátorce Chmelové, pan senátor Vilímec, paní senátorka Seitlová, pan senátor Nytra, pan senátor Vystrčil a další. Opravdu si jejich vystoupení jednoznačně cením. Já chci říci, že my jsme už 11. listopadu loňského roku vyzvali ministerstvo financí společně se Svazem měst a obcí, aby svolalo skupinu k financování samospráv, to znamená, ke změně rozpočtového určení daní. Už minulý rok. Paní ministryně mi odepsala, minulý rok 17. 12., do dnešního dne se tato skupina nesešla, v tom dopise mi napsala, předpokládám, že to tady zopakuje, že vláda se nechystá otevřít a změnit zákon o rozpočtovém určení daní. Takže já nechci polemizovat, opravdu to není mým úkolem dnes s vystoupením kohokoli z vás, ale představa, že pošlete svůj návrh do sněmovny, že tento bude projednán ještě do voleb, já si myslím, že je naprosto nereálná. Já jako poslanec jsem vždycky litoval senátorů, kteří musí čekat v tom předsálí na to, než na ně dojde řada, bylo nesčetně schůzí, kde na vás vůbec žádná řada nepřišla, a to je, myslím, zcela ilustrující to, jaký by byl osud takovéhoto návrhu, který by přišel.

Blížím se ke svému závěru, já bych chtěl říci, že ten zákon, o který zde dnes jde, byl schválen všemi hlasy ve sněmovně, riziko, že by tento zákon spadl pod stůl, je naprosto nulové. Ale představa, že senátní návrh zákona ke změně rozpočtového určení daní, že bude schválen sněmovnou v této době, to si myslím, že je zcela nerealistické, že k tomu prostě nedojde, to všichni už víme, takovouto zkušenost máme.

Poslední poznámka, na stránkách SMS ČR najdete daňovou kalkulačku, která je odladěná s daňovými auditory, podívejte se, prosím, na ni, podívejte se, jaké konkrétní dopady bude mít tato kompenzační položka do rozpočtu vašich obcí.

A znovu opakuji, my jsme připraveni se podílet na nákladech, víme v oblasti sdílených daní, že ten propad bude někde v množině kolem 15 až 20 %, ale tento propad je ještě dále prohlubován v oblasti, kde si myslím, že skutečně nemůžeme nést ty náklady, když nemáme žádné příjmy.

Dovolte mi, pane místopředsedo, když už jsem na tomto místě, abych vyjádřil svoji hlubokou úctu zaprvé k Senátu, protože skutečně je pojistkou demokracie, byť z Hradu si myslí možná něco jiného, zároveň bych chtěl, když už jsem tady, vyjádřit svoji hlubokou úctu k bývalému předsedovi Senátu, panu Jaroslavu Kuberovi. Děkuji.

Více o problematice naleznete na těchto odkazech - zde1 , zde2 a zde3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

Jsem také na facebooku