Aktuálně

Jan Horník Jan Horník

Proč jsou tajnosti kolem koronavirových dat v Karlovarském kraji?
Co může být za skutečností, že od začátku vyhlášeného stavu nouze, nejsou v Karlovarském kraji za jednotlivé obce veřejně dostupné informace o počtech pacientů s onemocněním Covid-19 a to včetně počtů osob vyléčených a počtů úmrtí. Tato data má k dispozici Krajská hygienická stanice KK a jejich poskytování veřejnosti nebrání žádná ochrana osobních údajů, což je úplně stejná situace, jako anonymně zveřejňovaná data za jednotlivé okresy. Proč se krajská hygiena a krajští politici brání zveřejňování těchto dat aspoň vedení obcí, aby tyto věděly, jaké by měly přijmout opatření, když se jakákoliv nákaza začne např. šířit u jejich sousedů? Proč jsou tyto informace každý den poskytovány obcím Jihočeského kraje? Proč tomu tak není v našem Karlovarském kraji? Z nějakého důvodu to přeci musí být. Vedení našeho kraje se v této věci odvolává na „upozornění“ Policie ČR, že není vhodné poskytovat podrobnější informace, aby občané s nákazou koronavirem nebyli vystavováni případné šikaně nebo pronásledováni. Rozhoduje o takovýchto věcech snad Policie ČR? Nerozhoduje. Na dotaz vznesený policejnímu prezidentovi Janu Švejdarovi, jak to tedy s oním „upozorněním“ ve skutečnosti je, tak v dopise z 30. dubna stručně odpověděl, že Policie ČR není původcem zmiňovaných informací. Kdo se tedy zaštiťuje neexistujícím „upozorněním“ Police ČR? Že by to byl nějaký škodlivě horlivý podřízený policejního prezidenta? Odpověď má v rukou vedení Karlovarského kraje a určitě se ji dozvíme.
Co však je velmi zarážející, je skutečnost, že krajská samospráva rezignovala na poskytování ucelených informací samosprávám nižšího stupně. Přeci maximální informovanost obyvatel může významně přispět, jak ke zklidnění situace v obcích, kde se nemocní nevyskytují, tak ke zvýšení opatrnosti občanů tam, kde se nemocní nacházejí ve zvýšené míře. Aktuální situace na Chebsku a z nevědomosti vznikající fámy, to jen potvrzují. Ve vypjatých životních situacích je nejhorším rádcem, nic nevědění.
Ještě snad pořád žijeme v otevřené demokratické společnosti a tak musí být výsledky práce orgánů státní správy (OHS), pokud nejsou v utajovaném režimu, dostupné všem občanům stejně, jako tomu je např. v našem sousedním saském kraji Erzgebirge (viz https://www.erzgebirgskreis.de/index.php?id=1126), kde mají stejnou evropskou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů jako my v České republice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem také na facebooku