Aktuálně

Jan Horník Jan Horník
Oceňme statečnost dokud je čas

Tento týden jsem na plénu Senátu předložil pozměňovací návrh novelizace zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Jeho schválením by senátoři umožnili, aby se náš stát definitivně vyrovnal s morálním dluhem, který dlouhodobě má vůči některým našim spoluobčanům, v minulosti perzekuovaným komunistickým režimem.

Navrhoval jsem zkrácení úředních lhůt, aby se tito lidé vůbec dočkali osvědčení o tom, že byli účastníky odboje a odporu. Nejedná se o tisíce lidí, ale pouze o cca 200 spoluobčanů.

Představitelé Parlamentu napříč politickým spektrem se sice zúčastňují různých pietních akcí připomínajících zrůdnosti komunistické minulosti, např. minulý týden v rámci pietního aktu Jáchymovské peklo, bohužel ale ne všichni senátoři vidí potřebu se co nejrychleji vyrovnat s naší neslavnou minulostí a mým předloženým pozměňovacím návrhem se odmítli většinově zabývat.

Schválenou novelizací zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu byl příslušnému Ministerstvu obrany ČR vystaven bianko šek, že může v podstatě bádat tak dlouho, že mnozí účastníci odboje a odporu už nebudou mít šanci se takovéhoto osvědčení vůbec dožít. Stát tak bude z obliga a Ministerstvo spravedlnosti ČR nebude muset platit těmto občanům ani finanční odškodnění za svoje nekonání.

A proto, když stát neumí plnit svůj dluh vůči těm, kteří bojovali a trpěli za naší dnešní svobodu, cítím povinnost alespoň učinit velké poděkování všem těm, kteří mi svým utrpením umožnili svobodně vyjadřovat své názory.

Jan Horník, senátor

Jsem také na facebooku