Aktuálně

Jan Horník Jan Horník

Jednání s Brity

08. srpen, 2019

Místopředseda Senátu PČR Jan Horník přijal zástupkyni mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR paní Lucy Alice Hughes, která z titulu své funkce má na starosti komunikaci s místopředsedy obou sněmoven Parlamentu ČR.

Diskutovaným tématem byla mimo jiné otázka brexitu, respektive jeho případné důsledky pro české občany žijící ve Velké Británii a pro britské občany v Česku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem také na facebooku