Aktuálně

Jan Horník Jan Horník
Nové vedení Senátu

Nové vedení Senátu

Na základě opakovaných dotazů médií, zdali by měl prof. Aleš Gerloch mou podporu při hlasování v Senátu, sděluji, že jsem dosud nezaznamenal skutečnost, že by prezident republiky profesora Gerlocha navrhnul Senátu jako kandidáta na ústavního soudce, čímž jsou jakékoli dotazy v této záležitosti na mne a ostatní senátory zcela bezpředmětné, protože se de facto není k čemu vyjadřovat.
To, že se někteří senátoři nechali médii strhnout k vyjádřením v předmětné záležitosti, lze považovat pouze za jejich orientační názorové rozpoložení k jedné z mnoha možných kandidatur na soudce Ústavního soudu. Naprosto předčasné jsou i spekulace, zdali by byl jakýkoli prozatím prezidentem nenavržený odborník v Senátu prohlasovatelný nebo nikoli. Ústavou je Senátu dáno právo vyjádřit svůj většinový názor tajným hlasováním o konkrétním kandidátovi a vše předtím prohlašované bez známosti konkrétního kandidáta prezidenta republiky se nedá brát vážně a patří do oblasti spekulací a možná i fabulací.
Vyčkejme tedy, až prezident republiky návrh svého kandidáta na soudce Ústavního soudce zašle Senátu a teprve potom senátorské kluby a nezávislí senátoři určitě povedou odbornou diskuzi o kvalitě takovéhoto kandidáta, aby si na něj udělali jasný názor a následně o něm mohli s rozvahou a při svém nejlepším vědomí a svědomí rozhodnout. Vše ostatní je zbytečné mlácení prázdné slámy v mediálním prostoru.

 

 

Jsem také na facebooku