Aktuálně

Jan Horník Jan Horník
Senátor Horník vysvětluje

Karlovy Vary si zvůli státu nenechají líbit a zažalovaly jej. A senátor chce šokující zhůvěřilosti zabránit všemi dostupnými prostředky
Starosta Chanovic na Klatovsku Petr Klásek si v předvolební besedě na stanici Radiožurnál stěžoval, že se stát chová nedemokraticky, až velkopansky a občanům dává najevo, že zákony jsou postaveny tak, že do některých důležitých věcí nesmí mluvit. Stejnou zkušenost má i vedení Karlových Varů, které bylo postaveno před rozhodnutí, že se v blízkosti mezinárodně proslulých lázní, kde se léčí lidé z celého světa, bude spalovat toxický odpad z ostravských ropných lagun.
Tuto verzi nám potvrdila i tisková mluvčí Krajského úřadu Jana Pavlíková: „V srpnu 2017 doručil provozovatel zařízení ve Vřesové, tedy Sokolovská uhelná a. s. Krajskému úřadu Karlovarského kraje žádost o změnu integrovaného povolení (vydaného v říjnu 2007). Změna se týkala zpracování nového odpadu. K tomu se opět vyjádřilo ministerstvo životního prostředí, které potvrdilo, že změna nepodléhá posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí. Krajský úřad se touto změnou zabýval v tom smyslu, že na zařízení nedochází ke změnám technologie, ani závazných podmínek integrovaného povolení a vše probíhá v rámci platné legislativy. “. A aby byla veřejnost ukolébána, tvrdí i firma Sokolovská uhelná, která již od dubna letošního roku kaly ve svém areálu likviduje, že nikomu nic nehrozí. Zároveň se chlubí, že má jako jediná u nás k dispozici technologii, schopnou bez problémů a negativního dopadu na životní prostředí spalovat toxický odpad. Jenže, celá kauza má zajímavý háček. Něco podobného se totiž před několika lety odehrálo v cementárně Lafarge Cement v Čížkovicích.
Také tato firma deklarovala, že spalování toxických kalů z Ostravska je zcela bezpečné, ale s jejich likvidací skončila v loňském roce. Ovšem až na základě četných protestů veřejnosti. Jedním z iniciátorů těchto protestů se stal známý sochař Libor Pisklák. Ten v médiích opakovaně upozorňoval na to, že likvidaci kalů od začátku provázela pochybení a selhání ze strany státních orgánů i firem, jež se na ní podílely. Ne náhodou se na transparentech demonstrantů objevily nápisy: „Hejtmance nevěříme. Stydíme se za politiky Ústeckého kraje.“
A když konečně aktivisté po několika letech dosáhli svého, černý Petr vyšel na Sokolovsko. A také v tomto případě vše posvětil krajský úřad v „rámci platné legislativy“. Samozřejmě ani tady si to veřejnost nehodlá nechat líbit a v boji proti likvidaci toxického odpadu se veřejně angažují také dlouholetý starosta Božího Daru a senátor Jan Horník nebo starosta Františkových Lázní Jan Kuchař. Ten se pozastavuje nad tím, že se vše upeklo v tichosti. Je pro něj zcela nepřijatelné, aby se něco podobného dělo v terapeutické krajině lázeňského trojúhelníku. Kuchař i Horník podepsali petici, žádající okamžité zastavení přepravy na spalování toxických látek z Ostravska.
„Já jsem ji podepsal mimo jiné proto, že se nejedná pouze o lázně v podkrušnohorském zlomu a jejich okolí, ale i o Krušné hory (mimochodem usilující o zápis hornických památek do UNESCO), které průmysl minulých desetiletí poškodil tak, že se s tím následující generace budou vyrovnávat dalších 150 až 200 let. Podepisuji i proto, že jsem také krajský zastupitel a je mojí povinností hájit zdravé životní prostředí ve prospěch občanů a návštěvníků kraje. Jako zastupitel vyvinu maximální úsilí, aby bylo této zhůvěřilosti zabráněno všemi legálními prostředky,“ vysvětluje Jan Horník.

Zdroj: Krajské listy

 

 

 

 

Jsem také na facebooku