Aktuálně

Jan Horník Jan Horník
Senátor Horník vysvětluje

Jan Horník podepsal petici

23. březen, 2018

K důvodům podpisu senátor uvedl:

Já jsem ji podepsal mimo jiné proto, že se nejedná pouze o lázně v podkrušnohorském zlomu a jejich okolí, ale i o Krušné hory (mimochodem usilující o zápis hornických památek do UNESCO), které průmysl minulých desetiletí poškodil tak, že se s tím následující generace budou vyrovnávat dalších 150 až 200 let. Podepisuji i proto, že jsem krajský zastupitel a je mojí povinností hájit zdravé životní prostředí ve prospěch občanů a návštěvníků kraje. Jako zastupitel vyvinu maximální úsilí, aby bylo této zhůvěřilosti zabráněno všemi legálními prostředky.

 

 

 

 

Jsem také na facebooku