Aktuálně

Jan Horník Jan Horník
Boží Dar jako "dobrý příklad"

Komu by se to nelíbilo…

Starosta Božího Daru v Karlovarském kraji Jan Horník přibližuje, jaké byly začátky vůbec první Pošty Partner v České republice. Pošta vznikla v rámci místního Infocentra a kromě běžných poštovních služeb provozuje také známou Ježíškovu poštu.

* Jaký je podle vás největší přínos Pošty Partner ve vašem městě?

Pošta Partner Boží Dar poskytuje obyvatelům a návštěvníkům města skoro bezkonkurenční denní otevírací dobu a to včetně sobot, nedělí a svátků od 8.00 hodin do 18.00 hodin s tím, že zaměstnanci Infocentra Boží Dar, kteří služby Pošty Partner zajišťují, jsou na pracovišti přítomni od 7.00 hodin do 19.00 hodin, a tudíž lze v naléhavých případech místním občanům poskytnout poštovní služby i v tento čas.

* Jaký byl přechod na provozování Pošty Partner na Božím Daru?

Po dobré předchozí logistické přípravě města s Českou poštou byl v podstatě bezproblémový, když uvážíme skutečnost, že jsme byli první obcí v ČR, která se pro spolupráci s Českou poštou rozhodla pouze s možností čerpání zkušeností zejména v sousedním Sasku.

* Kolik zaměstnanců tady pracuje?

Vzhledem k tomu, že jejich agenda je velmi rozsáhlá od poskytování informací turistům, prodeje upomínkových předmětů, administrace Ježíškových zápisníčků dětem, obsluhy internetových stránek města, programování městské televize, aktuálních informací o počasí, sjízdnosti komunikací v zimním období nebo provozu lyžařských areálů, zpracovávání a rozesílání tiskových zpráv, obsluhy rezervačního systému štoly Johannes a dolu Mauritius až po ovládání venkovních informačních systémů lyžařských areálů, zasílání aktuálních e-mailů a SMS zpráv místním občanům a podnikatelům, výpisů z datových služeb, podatelny, otevírání a razítkování Ježíškovy pošty a mnoho dalšího, kdy je ještě třeba vykrývat dvěma zaměstnanci nápory o volných pracovních dnech a prázdninách, tak je jejich počet plánován na jednoho nebo dva zaměstnance během jednoho pracovního dne s tím, že celkově zde pracují čtyři kolegové.

* Bylo nutné školit zaměstnance?

Samozřejmě ano, ale měli jsme výhodu v tom, že naši zaměstnanci Infocentra Boží Dar, kde Pošta Partner sídlí, byli již z dřívějška proškoleni například na práci ve státní správě (podatelna města) a v poskytování bankovních služeb (směnárna), takže měli jisté administrativní návyky velmi dobře zažité, a to i co se týče spolehlivosti a třeba kreativity na pracovišti.

* Vítají vaši občané delší otevírací dobu nebo s Poštou Partner nesouhlasili?

Nakonec tuto změnu k lepšímu přivítali, vždyť původně byla pošta otevřena pouze dvě hodiny denně a dnes je to 10 hodin, a hlavně si zásilku mohou vyzvednout nebo podat i třeba ve dnech pracovního volna. Zezačátku byli trochu skeptičtí a nedůvěřiví, ale velmi rychle si zvykli, a pokud bychom měli například provozní dobu jen malinko omezit, což samozřejmě nechceme, tak si dovedu představit, že by se tato změna setkala s negativním ohlasem. Všeobecně vycházíme i v případu zavedení Pošty Partner z premisy, že občané si zavedli správu věcí veřejných proto, aby jim sloužila co nejlépe a přitom je co nejméně obtěžovala.

* Kolik vás stojí provoz Pošty Partner? Kolik činí příspěvek od České pošty?

Provoz Pošty Partner nás stojí ročně cca 120 000 Kč, což činí cca 1/10 z mzdových nákladů na 4 zaměstnance Infocentra Boží Dar (1 200 000 Kč i se zákonnými odvody) a je to spočítáno z podílu práce zaměstnanců na PP v rámci provozu Infocentra bez nákladů na topení a elektrickou energii, protože ty by stejně byly i bez provozování PP. Měsíční příspěvek od České pošty, s. p., činí v současnosti 7 500 Kč měsíčně a ten by měl být aktuálně, díky dobrým ekonomickým výsledkům PP Boží Dar, navýšen na částku do 10 000 Kč měsíčně.

Zdroj: časopis Veřejná správa

Jsem také na facebooku