Aktuálně

Jan Horník Jan Horník
Je to diskriminace obcí a krajů, bije na poplach senátor

Na okraji zájmu a komunálními politiky téměř nepovšimnut prošel Parlamentem ČR zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Ten je podle senátora Jana Horníka (STAN) diskriminační a obcím a městům velmi zkomplikuje jejich další rozvoj.
„Poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu je tak vysoký, že si jej de facto obce ani kraje nebudou moci dovolit zaplatit. Tím pádem se zastaví plánované investice do dopravní infrastruktury budované právě pro občany na tak zvané „zelené louce“, čímž bude méně veřejných zakázek a tím i méně práce, “ upozorňuje senátor Jan Horník (STAN).
Poslanecká sněmovna zákon schválila v jeho původním znění, protože přehlasovala upravenou verzi Senátu. Senátoři chtějí vzniklou situaci řešit, a proto jich osmatřicet podalo ústavní stížnost na zrušení ustanovení v části „ve vlastnictví státu“ zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
„Zjednodušeně jde o to, že stát si sám pro sebe schválil výjimku z povinnosti platit odvod daně za vynětí ze zemědělského půdního fondu, a senátoři se proto domnívají, že napadené ustanovení se jeví jako akt libovůle státu. A spatřují v tom diskriminaci obcí a krajů jako vlastníků, ale i soukromníků, kteří budují stavby pozemních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství,“ vysvětlil senátor Horník. Ústavní stížnost byla podána 31. října. Soudcem zpravodajem byl ustanoven Jaromír Jirsa.
„Věřím tomu, že Ústavní soud napadené usnesení zruší a novým investicím v dopravní infrastruktuře již nebudou obcím a krajům stát v cestě nesmyslné a nehorázně vysoké poplatky jim stanovené státem. V současném platném znění zákona totiž nelze z pohledu samospráv na budování nových dopravních investic ani pomyslet,“ zdůraznil senátor Horník. Ten apeluje i na další politiky v kraji, aby se vzniklou situací zabývali a také oni vyvinuli tlak na změnu tohoto pro kraje tak nevýhodného zákona.

Zdroj: Chebský deník, 9.11.2015

Jsem také na facebooku