Aktuálně

Jan Horník Jan Horník
Tisková konference k úst. stížnosti

 Senátor Jan Horník se připojil k ústavní stížnosti, kterou jménem 59 podepsaných senátorů podal renomovaný právník Aleš Gerloch.

 Příčinou stížnosti je neústavnost zákona o rozpočtové odpovědnosti, který přes nesouhlas Senátu schválila Poslanecká sněmovna.

Zákon omezuje práva místních samospráv na správu vlastního území a majetku. Stát dle tohoto zákona zadrží daňové výnosy obcím,

které se zadluží nad míru stanovenou kriterii, uvedenými v zákoně. Místní samosprávy však nejsou jediným, kdo tato kriteria může

ovlivnit. Zákon navíc působí retroaktivně a v případě některých obcí až nesmyslně. Dobrým příkladem je obec, která zákonné kriterium

60% zadlužení vysoce překročila (450%) a přitom své závazky bez problémů splácí. Důvodem dluhu je totiž úspěšná investice do větrné

elektrárny, jejíž výnosy dnes pohodlně pokrývají veškeré splátky dluhu.

Jsem také na facebooku