Aktuálně

Jan Horník Jan Horník
Zastupitelstvo Karlovarského kraje v pondělí 28.března 2022 schválilo jak navýšení finanční podpory Potravinové banky Karlovarského kraje v roce 2022, tak projekt Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí.

V tomto týdnu jednala také Rada Karlovarského kraje, a to o výkonu působnosti jediného akcionáře Karlovarské krajské nemocnice a dotacím pro rok 2022 v oblasti aktivit v cestovním ruchu a projektu “Centrum lázeňského výzkumu”. Všechna usnesení byla přijata.

Rada jako jediného společníka Karlovarské krajské nemocnice schválila společnost Philips Česká republika s.r.o. Předmětem plnění je dodávka počítačové tomografie CT. Auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Karlovarské krajské nemocnice za rok 2022 a 2023 bude společnost EURO - Trend Audit, a.s.

Odsouhlaseny byly také rozpočtové změny, do kterých schválení dotací a přesun financí na přípravy projektu „Centrum lázeňského výzkumu“ připravovaného k v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace nebo na Institut lázeňství a balneologie.

Schváleno bylo i uzavření smluv k dotacím aktivit v cestovním ruchu v kraju v rámci dotačního programu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jsem také na facebooku