Aktuálně

Jan Horník Jan Horník
V porcelánce Thun v Nové Roli proběhla začátkem týdne další schůzka Sklo-keramické Platformy ve věci středoškolského vzdělávání ve sklářských a keramických oborech. V diskusi s krajskými radními šlo především o vytvoření nadčasové koncepce výuky těchto oborů na Střední škola uměleckých řemesel, Ostrava po dokončení její rekonstrukce. Účastníci setkání se shodli, že by mělo jít o školu nadregionálního významu se vzdělávacím procesem odpovídajícím výzvám 21. století, s důrazem především na výuku chemie pro uplatnění studentů v oblastech zpracování skla a porcelánu s přidanou hodnotou umělecko-průmyslového zaměření. K tomu, aby se škola stala vyhledávanou zájemci z celé republiky a poskytovala kvalitní a moderní vzdělání, bude ke spolupráci přizvána i Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jsem také na facebooku