Aktuálně

Jan Horník Jan Horník

 

V pátek 10.září 2021 se v Ostrově nad Ohří konalo zahájení již IV. mezinárodního symposia, tentokrát na téma "Zámecká zahrada v proměnách času a významná výročí majitelů ostrovského panství". Akce byla pořádána městem Ostrov s podporou Karlovarského kraje a záštitu nad ním převzal místopředseda Senátu PČR Jan Horník a hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Jan Horník měl společně se starostou města Ostrov a hraběnkou Margaretou Pospíšilovou Schlikovou tu čest, pokřtít sborník „Schlikové známí i neznámí a jejich vliv na dějiny světového peněžnictví“.

Pátek i sobota se nesly v duchu přednášek o historii ostrovského zámeckého parku, ale také jiných evropských zahradách, které s ním mají souvislost, kterých se ujaly odborníci na tato témata z České republiky, Německa i Rakouska. Na podrobnější přehled přednášek i s anotacemi máte možnost nahlédnout zde.

A proč se vlastně letošní symposium zabývalo právě tímto tématem? Dne 21.června 2021 to bylo přesně 400 let od popravy českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze, mezi kterými byl i Jáchym Ondřej Schlik, člen jednoho z rodů, které vlastnily Ostrov. Dalšími rody, které výrazně ovlivnily vývoj města, ale i právě zámecké zahrady, byly vévodové sasko-lauenburští, markrabata bádenská a toskánští Habsburkové.

 

 

 

 

Jsem také na facebooku