Aktuálně

Jan Horník Jan Horník

26. srpna 2021

Obě dvě komory Parlamentu České republiky byly poctěny vzácnou návštěvou. V rámci svého třídenního pobytu v České republice se v nich zastavil prezident Spolkové republiky Německo J.E., Frank-Walter Steinmeir. V hlavním sále Senátu byl přivítán jak jeho předsedou, 1. místopředsedou, místopředsedkyní a místopředsedy, tak i dalšími senátory zastupujícími jednotlivé výbory a komise, jejichž předmětem zájmu je zahraniční politika. 

Jan Horník, jeden z místopředsedů horní komory, měl možnost probrat s vrchním představitelem Německa témata týkající se česko-německé pohraniční spolupráce, jelikož právě jeho volební obvod má k této zemi velmi blízko a dokonce spolu realizují spoustu projektů. Otevřena byla témata jako dostavba dálnice mezi Chebem a bavorským Marktredwitzem, otázka vlakového spojení do Norimberku, posílení role jednotlivých euroregionů nebo také potřeba prohlubovat všestrannou spolupráci v oblastech česko-německého pohraničí, které tvoří Karlovarský a Ústecký kraj společně s Bavorskem a Saskem. Senátoři s německým prezidentem dále debatovali třeba ohledně spolupráce ve vzdělávání mladé generace.

Prezident Steinmeier přijel navštívit Česko jako úkaz toho, že sousedské vztahy těchto dvou zemí jsou nejlepší, co bývávaly, navzdory zkušenostem z minulosti. Netradičně přijel vlakovým spojením Berlín-Praha, aby poukázal na to, jak blízko si tato dvě hlavní města jsou. Během cesty měl také možnost pohovořit s velvyslanci obou stran. 

 

 

 

Jsem také na facebooku