Aktuálně

Jan Horník Jan Horník

Dopis Ursule von der Leyen

19. červenec, 2021

Praha dne 19.7.2021

 

Senátoři z Ústeckého a Karlovarského kraje zaslali předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen dopis, ve kterém vyzývají Komisi, aby ve stávajícím programovém období už přestala české vládě tolerovat antikohezní rozdělování finančních prostředků EU, kterým prohlubuje rozdíly mezi Karlovarským a Ústeckým krajem a zbytkem země.

Místopředsedovi Senátu Janu Horníkovi a předsedovi senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Zbyňku Linhartovi došla trpělivost s tím, jak vláda a ministerstva zacházejí s prostředky EU, které jsou určeny na snižování rozdílů mezi regiony, kdy fakticky vedou k pravému opaku, takže se rozdíly mezi regiony dále zvětšují.  

Za poslední roky přijal Senát již několik usnesení, ve kterých upozorňujeme na zvyšování disparit mezi regiony, a ve kterých požadujeme masivní podporu strukturálně postižených regionů. Bohužel bez odezvy. Vláda postižené regiony jako je Ústecký a Karlovarský kraj nejen nadále ignoruje, ale dokonce své antikohezní postoje zesiluje. Poslední kapkou bylo, když v rámci povinného spolufinancování projektů z evropských fondů vláda rozhodla, že bude dorovnávat ze státního rozpočtu příspěvky bohatším regionům tak, aby konečná výše povinného spolufinancování byla v každém regionu shodná. Chudým brát a bohatým dávat není princip koheze. 30 let se zde ale tato „kohezní“ pomoc předstírá. Selhává-li však naše vláda a naši úředníci, když opakovaně nepřerozdělují a nepřidělují prostředky EU na základě kohezních principů, selhává i Evropská komise, když tento způsob nakládání s prostředky evropských daňových poplatníků v České republice dlouhodobě přehlíží a toleruje“, vysvětluje Zbyněk Linhart pozadí, které vedlo senátory k napsání dopisu.

Místopředseda Senátu Jan Horník doplňuje: „Slyšíme, že Severozápad bude mít svůj Fond spravedlivé transformace. Ale to je fatální omyl. Tento Fond není určen na vyrovnávání disparit mezi regiony, ale na transformaci uhelného průmyslu. A příspěvek z tohoto Fondu je tak malý, že nedokáže nahradit ani objem ekonomiky, který náš uhelný průmysl generuje ročně (Karlovarský kraj bude mít alokaci 6 miliard a Ústecký 16 miliard Kč). Naše vláda si stále neuvědomuje, jak náročný proces to bude. Nemáme na odchod regionů od uhlí v našem státním rozpočtu vyčleněno nic, zatímco Němci pro transformaci svých uhelných regionů počítají s částkou přes 2 biliony korun! A z toho bilion korun rovnou zákonem o investicích do uhelných regionů. Samozřejmě mají Němci jiné možnosti, ale ten rozdílný přístup je tak markantní, že bez intervencí jako je tato můžeme očekávat jen propady Ústecka a Karlovarska do ještě větší chudoby. A to už dopustit nechceme za žádnou cenu. Systémovou promyšlenou podporu našim nejchudším regionům nevidíme totiž ani nikde jinde.  Ani v Modernizačního fondu, ze kterého bude vláda zase směrovat většinu prostředků velkým podnikům. Ani v Národním plánu obnovy nenalezneme jediné opatření, které by bylo zaměřené na podporu zaostávajících regionů. Není možné potřeby Ústeckého a Karlovarského kraje takto nadále ignorovat ani na české, ani na evropské úrovni."

Jednotlivé dokumenty poslané Evropské komisi:

Prezentace „Zdecimovaný Severozápad“

Dopis předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen v anglické verzi

Dopis předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen v české verzi

 

Usnesení Senátu ke strukturálně postiženým/uhelným regionům:

-           Usnesení č. 418/2018

-           Usnesení č. 532/2018

-           Usnesení č. 514/2018

-           Usnesení č. 158/2019

-           Usnesení č 134/2021

-           Usnesení č. 144/2021

-           Usnesení  č. 201/2021 z 10. schůze ze dne 29. 4. 2021.

 

Všechny dokumenty k přečtení zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem také na facebooku