Aktuálně

Jan Horník Jan Horník

Od úterý 22. 6. do středy 23. 6. 2021 probíhalo výjezdní zasedání Podvýboru pro regiony v transformaci Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí do Ústeckého kraje a s tím spojené návštěvy Saska.

Do Ústeckého kraje proto, že patří mezi nejpostiženější regiony České republiky. V rámci této krátké návštěvy měli senátoři možnost navštívit tamní Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, jejímž kampusem byli provedeni. Univerzita žádá v rámci výzvy OP Spravedlivé transforma o dotace na tři strategické projekty, s jejichž návrhy zástupce horní komory Parlamentu České republiky seznámili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem také na facebooku