Aktuálně

Jan Horník Jan Horník

Program 129 660

18. květen, 2021

 

Místopředseda Senátu PČR Jan Horník se obrací na ministra zemědělství Tomana s žádostí o poskytnutí detailnějších informací o fungování dotačního programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021. Nejdůležitější otázkou v této věci je způsob podávání a vyhodnocování žádostí.

K registraci do tohoto programu, která proběhla skrze Jednotný dotační portál, bylo potřeba vynaložit spoustu času k získání všech potřebných doplňkových materiálů a většinou i pomoc od interních společností a státních institucí.

V den spuštění již hlásil portál pozastavení přijímání žádostí z důvodů vyčerpané kapacity. Je srozumitelné, že jsou prostředky potřebné k těmto dotacím omezené a zájem o ně i v souvislosti s momentální situací stále roste, ale to nemění nic na tom, že by se s žadateli, jejichž nelehká práce přišla ve směs vniveč, mělo jednat korektně a jejich práci neznevažovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem také na facebooku