Aktuálně

Jan Horník Jan Horník
Soutěž obcí ve sběru využitelných složek odpadu

V tepelském klášteře převzali starostové a zástupci obcí z rukou krajského radního Josefa Hory ceny v soutěžích zaměřených na sběr využitelných složek odpadu. Jednalo se o soutěž ,,Liga odpadů 2016,, dále vyhodnocení soutěže obcí ve sběru drobného elektra ,,EZ - Liga 2016,, a soutěž obcí ve sběru velkých elektrospotřebičů. Soutěžily všechny obce, které mají uzavřené smlouvy se společnostmi EKO - KOM, Asekol a ELEKTROWIN.

Ve všech třech soutěžích se hodnotili obce ve dvou kategoriích - obce do 1.000 obyvatel a obce nad 1.000 obyvatel. Vítězové v obou kategoriích obdrželi finanční odměnu.

Boží Dar se stal vítězem v kategorii do 1.000 obyvatel. Vítězství v této kategorii patří všem obyvatelům a podnikatelům města, kteří řádně sbírají a třídí využitelné složky odpadu. Děkujeme.

 

EKO - KOM Liga odpadů 2016

do 1.000 obyvatel

1. Město Boží Dar - 60.000,-Kč

2. Obec Poustka - 30.000,-Kč

3. Obec Tuřany - 10.000,-Kč

nad. 1.000 obyvatel

Město Františkovi lázně - 60.000,-Kč

Město Kraslice 30.000,-Kč

Obec Velká Hleďsebe - 10.000,-Kč

Asekol - EZ - Liga 2016

do 1.000 obyvatel

1. Město Přebuz - 8.000,-Kč

2. Obec Nebanice - 5.000,-Kč

3. Obec Šemnice - 2.000,-Kč

nad 1.000 obyvatel

1. Město Jáchymov - 8.000,-Kč

2. Město Kraslice - 5.000,-Kč

3. Město Plesná - 2.000,-Kč.

 

Jsem také na facebooku