Aktuálně

Jan Horník Jan Horník

 V průběhu února a března letošního roku začala vznikat Platforma sklářů a keramiků Karlovarského kraje. Platforma si klade za cíl seznámit širší veřejnost a krajské politiky se svou činností, ale především jim dát vědět o vlastních potřebách a projektech, které jsou nutné pro zajištění dlouhodobého udržitelného rozvoje tradičního průmyslového odvětví a udržení s  tím spojené zaměstnanosti. Výše zmíněné cíle a výsledky práce samozřejmě nebudou pouze k prospěchu společnostem, které stály u jejího vzniku, ale těžit by z nich měly i jiné firmy z oboru a jejich zaměstnanci.

Co je jedním z hlavních cílů Sklokeramické platformy? Je to mimo jiné záměr týkající stavební přestavby Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech včetně dosažení úrovně moderního vzdělávacího procesu hodného 21. století, aby došlo k posílení a hlavně udržení oborů sklářství a keramiky, které mají v kraji letitou tradici. Působnost této školy by měla být ideálně nadregionální ne-li celorepubliková.

Finance k realizaci projektů by Platforma chtěla čerpat z některých evropských fondů. Konkrétně se jedná třeba o Fond spravedlivé transformace, z něhož by měl být podporován rozvoj regionů postižených dřívější těžbou surovin. V Senátu k tomu nově vzniknul Podvýbor pro regiony v transformaci a stejný podvýbor vzniknul i v Poslanecké sněmovně. Oba podvýbory již navázali vzájemnou spolupráci v oblasti podpory transformovaných regionů.  

Na zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 26.4.2021 vzali zastupitelé na vědomí deklaraci hlavních cílů sklokeramické platformy, což je jistě dobrý začátek pro všechny ty, kteří to myslí s udržitelností a rozvojem tradičního sklokeramického odvětví vážně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem také na facebooku