Aktuálně

Jan Horník Jan Horník

Během projednávání senátního tisku č. 68 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - interpeloval Jan Horník ministra zdravotnictví Jana Blatného ve věci žádosti Karlovarského kraje, který v rámci chebské nemocnice požádal v programu REACT-EU o nákup lineárního urychlovače, kde se léčí onkologičtí pacienti, přičemž tato žádost byla ministerstvem zdravotnictví zamítnuta.

Níže citovanou odpověď ministra bychom si měli zapamatovat. Je dobře, že ho Jan Horník přiměl k tomuto vyjádření, které lze považovat za veřejný příslib.

"Rozdělování peněz z financí REACT EU. Tyto jsou postavené na rozdělování do komplexních onkologických center (pozn.: to v Karlovarském kraji není). A já to ani kvůli Karlovarskému kraji nezměním, nebylo by to spravedlivé. Co ale jsme udělali je, že jsme informovali hejtmanství Karlovarského kraje o tom, že v rámci IROP 2, což je jiný dotační titul, může regionální onkologická skupina požádat, dokonce jsou tam daleko větší částky za jistých okolností, které se mohou čerpat. 100 milionů na lineární urychlovač určitě mohou dostat. Maximální spoluúčast je 15 %, a možná bude i menší. A já si myslím, že právě proto, že tento kraj, bude mít jistě připravený projekt, protože o ten urychlovač stojí, to já moc dobře vím, tak může začátkem příštího roku o tento titul požádat. Má velkou šanci, že tyto peníze dostane. A pokud vím, tak ten lineární urychlovač, o kterém hovoříme, bude moci být používán ještě příští rok, potom už ne. A ono to do sebe všechno zapadá. Takže určitě bude ministerstvo, já už tam v tu dobu nebudu, ale ministerstvo zdravotnictví určitě bude podporovat tohle to. Je to tak zaneseno. Mluvil jsem o tom tak s kolegy, kteří se starají o finance, a bylo to tak potvrzeno i panu hejtmanovi. A já nemám vůbec žádný problém to tady otevřeně říct."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem také na facebooku