Aktuálně

Jan Horník Jan Horník

Nespokojenost občanů a mnoha profesních organizací s neodůvodněnými plošnými zásahy vlády ČR do života občanů České republiky vedla senátora Horníka k návrhu na rozšíření programu 3. schůze pléna Senátu dne 17.12.2020 o bod nazvaný Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v důsledku platných omezení v nouzovém stavu. K jeho návrhu se připojila též senátorka Miroslava Němcová. Bod byl do programu zařazen a Senát po více než dvouhodinové rozpravě k němu přijal usnesení, kterým vyzývá vládu České republiky k mnoha úpravám přijímaných vládních opatření tak, aby byly minimalizovány jejich nepříznivé důsledky zdravotní i ekonomické.

Vzhledem k velkému rozsahu navrhovaného materiálu je vhodné zhlédnout projev a návrhy Jana Horníka i s doplněním senátorky Miroslavy Němcové zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem také na facebooku