Starosta města Boží Dar

Jan Horník

Jan Horník po absolvování Vysoké školy zemědělské v Praze, začal v Karlových Varech pracovat jako projektant. V devadesátých létech minulého století se ze zdravotních důvodů odstěhoval na Boží Dar kvůli relativně čistšímu horskému ovzduší. Pracoval zde v různých dělnických a technických profesích např. i jako vedoucí správy majetku TJ Jáchymov včetně jáchymovských lyžařských areálů. Po listopadu 1989 výrazně přispěl k osamostatnění obce Boží Dar a v březnu 1990 byl zvolen jejím starostou a svůj mandát si v roce 2014 dokázal již poosmé obhájit.

Pod vedením Jana Horníka se město Boží Dar se svými 226-ti obyvateli snaží získávat mimo jiné finanční prostředky i formou dotací z veřejných zdrojů. Ve volebním období od roku 2006 do roku 2010 se Zastupitelstvu města Boží Dar v čele se starostou Janem Horníkem podařilo získat z unijních a národních fondů cca 112 miliónů korun, což je na městu samotném a jeho nejbližším okolí již poměrně znatelné. Jan Horník se snaží dlouhodobě s týmem zastupitelů a spolupracovníků udělat z Božího Daru atraktivní destinaci nejen pro její obyvatele, ale i pro její návštěvníky a to při maximálním využitím potenciálu města a okolní přírody po všechna roční období.

Funkce, kterými zastupuje město Boží Dar:

  • Dozorčí rada VaK, a.s., Karlovy Vary – ČLEN
  • Rada VSOZČ – ČLEN
  • Montanregion Krušné hory / Erzgebirge, o.p.s. – ČLEN DOZORČÍ RADY
  • MAS Krušné hory, o.p.s. – ČLEN
  • Prezidium Euregio Egrensis – ČLEN
  • Nesvazkový (volný) Mikroregion Centrální Krušnohoří / Zentrales Erzgebirge – ČLEN

Aktuálně

Co se mi v politice podařilo

Z pozice senátora prosazuji a bráním zájmy Karlovarského regionu pečlivým hlídáním navrhovaných změn v jednotlivých zákonech, tak aby tyto respektovaly potřeby tohoto regionu a nepoškozovaly jej.