O Janu Horníkovi

Jan Horník

Narodil se 19.03.1954 v Mariánských Lázních. S rodiči se přestěhoval do Karlových Varů, kde vystudoval gymnázium.

V roce 1980 dokončil studium Vysoké školy zemědělské v Praze, obor meliorace, se zaměřením na odvodnění a závlahy, zemědělské stavby a tvorbu a ochranu životního prostředí. Po ukončení studia pracoval jako projektant v Agroprojektu, později vedl pobočku JZD Chýně.

Na doporučení lékařů se ze zdravotních důvodů přestěhoval z Karlových Varů do hor, na Boží Dar, kde nejprve pracoval v několika dělnických profesích, poté jako vedoucí lyžařského areálu a správy majetku u TJ Jáchymov.

Je podruhé ženatý. Z prvního manželství má dospělou dceru Michaelu. S manželkou Martinou vychovává dva syny, Daniela (1991) a Sebastiana (2003).

Mezi jeho zájmy a záliby patří příroda a sport (zejména lyžování). Je zakladatelem skateboardové asociace v tehdejším Československu.

Politická aktivita

Po listopadu 1989 výrazně přispěl k osamostatnění obce Boží Dar a v březnu 1990 byl zvolen jejím starostou a svůj mandát v roce 2014 dokázal již poosmé obhájit.

V roce 2000 byl zvolen zastupitelem Karlovarského kraje, kterým je dodnes.

Na podzim roku 2004 byl poprvé zvolen senátorem PČR za volební obvod č. 1 Karlovy Vary, v roce 2010 svůj mandát obhájil. V současné době je předsedou senátorského Klubu Starostové a nezávislí.

Další aktivity

V 90. letech byl jedním z iniciátorů založení Sdružení měst a obcí Krušné hory – Západ a následně jeho aktivní člen. V průběhu let byl iniciátorem založení několika sdružení a svazků měst a obcí, ziskových i neziskových organizací ve veřejném sektoru, ale i např. občanské iniciativy na ochranu přírody a životního prostředí. Stál u mnoha pilotních projektů z oblasti alternativních zdrojů energie a šetření s energiemi. Touto oblastí se zabývá dodnes.

1999 - 2005 prezident české části Euregia Egrensis.
2002 - 2004 společný prezident české i německé části Euregia Egrensis.
2004 - 2016 z pověření Senátu PČR zastává různé veřejné funkce.

 

 

Aktuálně

Jsem také na facebooku

Co se mi v politice podařilo

Z pozice senátora prosazuji a bráním zájmy Karlovarského regionu pečlivým hlídáním navrhovaných změn v jednotlivých zákonech, tak aby tyto respektovaly potřeby tohoto regionu a nepoškozovaly jej.