Veřejné funkce

Jan Horník

Senátor

V roce 2004 byl poprvé zvolen senátorem za senátní obvod č. 1 - Karlovy Vary jako nezávislý kandidát a po svém zvolení vstoupil do senátního Klubu otevřené demokracie, který v té době sdružoval především nezávislé

Krajský zastupitel

Jan Horník byl poprvé zvolen zastupitelem Karlovarského kraje v roce 2000 a od té doby je jím již skoro 16 let. V kraji se Jan Horník dlouhodobě zasazuje zejména o transparentní a koncepční řešení rozvoje...

Starosta

Jan Horník po absolvování Vysoké školy zemědělské v Praze, začal v Karlových Varech pracovat jako projektant. V devadesátých létech minulého století se ze zdravotních důvodů odstěhoval na Boží Dar kvůli...

Aktuálně

Co se mi v politice podařilo

Z pozice senátora prosazuji a bráním zájmy Karlovarského regionu pečlivým hlídáním navrhovaných změn v jednotlivých zákonech, tak aby tyto respektovaly potřeby tohoto regionu a nepoškozovaly jej.