Senátor Parlamentu ČR

Jan Horník

V roce 2004 byl poprvé zvolen senátorem za senátní obvod č. 1 - Karlovy Vary jako nezávislý kandidát a po svém zvolení vstoupil do senátního Klubu otevřené demokracie, který v té době sdružoval především nezávislé kandidáty. Ve volbách roku 2010 svůj mandát obhájil jako nezávislý nominovaný hnutím Starostové a nezávislí (STAN), od roku 2012 je předsedou stejnojmenného senátorského klubu. Již od svého prvního zvolení v roce 2004 je členem senátního Výboru pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, z této pozice byl později jmenován zástupcem Monitorovacím výboru dotačního programu Zelená úsporám a nyní uplatňuje v zákonodárné činnosti své zkušenosti se životním prostředím získané v Karlovarském kraji a především Krušnohorském regionu.

Mimo jiné usiluje například o dostavbu rychlostní silnice R6 (je, spolu s kolegy senátory z Karlovarského kraje, iniciátorem Petice za urychlení dostavby R6), která by významně zvýšila dostupnost měst a obcí Karlovarského kraje a tím zvýšila mimo jiné zájem turistů o Karlovarský region. V pozici senátora vidí Jan Horník především svoji zodpovědnost v legislativní činnosti a zastává názor, že člověk zvolený občany přímo, by měl při tvorbě a prosazování zákonů hájit ty věci a hodnoty, které budou nejvíce prospěšné právě pro občany, kteří ho zvolili senátorem.

Mé zapojení v Senátu PČR

Funkce Jana Horníka (stav k 1.1.2018)

  • Senátorský klub Starostové a nezávislí - PŘEDSEDA
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova - MÍSTOPŘEDSEDA
  • Organizační výbor Senátu - ČLEN
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí - ČLEN
  • Podvýbor pro sport Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice - ČLEN
  • Stálá delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) - ČLEN
  • Občanská kontrolní komise (OKK) Bratrství zřízené při ÚRAO – ČLEN
  • Kolegium ministryně pro místní rozvoj pro oblast cestovního ruchu - ČLEN
  • Komise pro program záchrany architektonického dědictví při Ministerstvu kultury - ČLEN
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky – ČLEN

 

Aktuálně

Co se mi v politice podařilo

Z pozice senátora prosazuji a bráním zájmy Karlovarského regionu pečlivým hlídáním navrhovaných změn v jednotlivých zákonech, tak aby tyto respektovaly potřeby tohoto regionu a nepoškozovaly jej.