Jedu v tom s vámi

Jan Horník Jan Horník

Petice za dostabvu D6

Před volbami se kandidáti napříč politickým spektrem předhánějí, jaký slib voličům dát, aby jim to přineslo jejich hlasy. V našem kraji je to již evergreen kolem dostavby D6. Já sám jsem však s kolegy senátory z Karlovarského kraje spoluinicioval Petici za dostavbu, v té době ještě tzv. rychlostní silnice R6. Stále nám bohužel chybí ještě pár hlasů, abychom mohli Petici projednávat na půdě Senátu. Nechci Vás tedy mást tím, že bych nevěděl, zda bojovat za D6 (dříve R6), ale důležitý je výsledek – aby se o dostavbě jenom nemluvilo, ale abychom na problém znovu a znovu upozorňovali. Jen sliby nestačí! Proto Vás prosím, připojte se k Petici za dostavbu této silnice - na názvu v tuto chvíli nezáleží.

Petice podle §1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb

Dopravní dostupnost Karlovarska je jedna z nejhorších v České republice. Karlovarský kraj jako jediný nemá přímé železniční spojení s hlavním městem a jako jeden z mála nemá ani dálniční propojení s metropolí. Špatná dopravní dostupnost patří mezi hlavní příčiny hlubokého hospodářského zaostávání regionu za ostatními kraji České republiky.
Dostavba rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb je nezbytnou podmínkou pro budoucí rozvoj území kolem silnice R6. Většina občanů si tento fakt dobře uvědomuje, a proto nesouhlasí s nedávným rozhodnutím ministra dopravy o zastavení stavby silnice R6. Tento návrh odsouvá Karlovarsko opět na dlouhá léta do pozice příhraničního regionu, na okraj zájmu společnosti!

Proto my, níže podepsaní občané,

  • chceme urychlenou dostavbu rychlostní silnice R6 v úseku Praha – Karlovy Vary,
  • chceme okamžité pokračování dostavby rychlostní silnice R6 na již zahájených úsecích,
  • chceme, aby v našem regionu Vláda ČR nedopustila prohlubování rozdílů mezi vnitrozemím a příhraničím.

Petiční výbor ve složení:

1) PhDr. Čáslava Pavel, Jiřího z Poděbrad 2017, 356 01 Sokolov
2) Ing. Horník Jan, 362 62 Boží Dar 178
3) Mgr. Nenutil Miroslav, Nádražní 554, 349 01 Stříbro

Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány je člen petičního výboru Jan Horník.

Aby se petice mohla projednávat na půdě Senátu, chybí nám ještě 500 podpisů – chce-li se připojit, zašlete podepsané archy na adresu:

Ing. Monika Zachová, Tajemnice klubu Starostové a nezávislí, Valdštejnské nám. 17/4, 118 00 Praha 1

Petiční arch

Jan Horník - Kandidát do senátu