Jan Horník dlouhodobě podporuje aktivitu "Záchranný kruh"

Jan Horník dlouhodobě podporuje aktivity neziskové organizace Asociace "Záchranný kruh" nejen v Karlovarském kraji, ale zejména potom na úrovni parlamentní a dotčených ministerstev, jichž se činnost Asociace "Záchranný kruh" přímo dotýká. Nezisková organizace Asociace "Záchranný kruh" během let vytvořila unikátní webové stránky "Pro veřejnost", "Pro školy", "Pro města a obce" a "Pro záchranáře" plné zajímavých rad, jak se chovat v případech nouze nebo jak takovýmto nouzovým situacím účinně předcházet a proto Jan Horník doporučuje webové stránky Asociace "Záchranný kruh" ke zhlédnutí.

Informace o činnosti
Téma: Informace pro občany
Pro koho: občané ČR
Kdy: 24.5.2016
Kde: Karlovarsko
Cíl: Zlepšení informovanosti občanů
Politika je služba veřejnosti, vždy jsem toto bral jako samozřejmost. Řešením boje proti korupci je poctivost a transparetnost v politice.Jan Horník